Nádor mozku

Mozek je nejdůležitějším orgánem v lidském těle, který ovládá všechny další orgány.

Nádor mozku

Tvoří jej více druhů buněk. Hlavní buňky zajišťující nervovou činnost, se nazývají nervové buňky – neurony. V mozku se nachází také gliové buňky, nutné pro výživu neuronů, buňky mozkových plen, které mozek obalují a tím ho ochraňují před poškozením a buňky, které produkují mozkomíšní mok, jež se podílí na mechanické ochraně mozku a jeho výživě.

Typy mozkových nádorů

Nádory mozku se dělí podle buněk, ze kterých vznikají. Rozlišuje se tedy několik typů mozkových nádorů, a sice gliomy vznikající z gliových buněk, ependymomy, vznikající z buněk, které vystýlají mozkové komory a nádory vznikající z podpůrné tkáně, což je schwannom a meningiomy.

Příznaky nádorů mozku

Projevy nádorů mozku jsou velmi různé. Zpočátku onemocnění nemusí být buď žádné, nebo mohou být velmi lehké. Pacient nic nepociťuje a nádor tak není odhalen včas.  Hlavním příznakem nádoru mozku je zvýšený nitrolební tlak. Dochází ke zvyšování tlaku mozkomíšního moku, a tím začne mozek otékat. Tento zvýšený nitrolební tlak způsobuje bolesti hlavy, zvracení a nevolnost. Mění se také psychika, povaha a chování člověka. Zvyšující se tlak v lebce může vést až ke ztrátě vědomí. Další příznaky závisí především na tom, kde se nádor mozku nachází. Může také dojít k poruše řeči, zraku, k poznávání lidských tváří a předmětů, a dokonce až k ochrnutí určité části těla. Častým příznakem bývají epileptické záchvaty.

Příčiny vzniku

Příčiny vzniku většiny nádorů mozku nejsou známé. Mezi rizikové faktory se ale řadí neurofibromatóza, která je dědičná, účinky vinylchloridu, ionizujícími záření a vliv mobilních telefonů, který ještě nebyl prokázán.

Diagnostika

Nejčastější diagnostikou nádoru mozku je CT vyšetření. To prokáže jak expanzivní tumor, tak i kalcifikaci a kolaterální edém. Používá se také angiografie (zobrazení cév) a magnetická rezonance. Angiografie má také zde svůj význam, protože nádory na mozku jsou výrazně zásobený krví. RTG lebky bývá v raných stádiích negativní. Samotný typ nádoru se dá zjistit těžko, a proto se využívá histologické vyšetření.

Léčba

Při léčbě nádorů mozku stejně jako u ostatních platí, že čím dříve je nádor odhalený, tím větší je šance na vyléčení. Léčba a naděje na vyléčení se liší podle typu nádoru. U těch nejvíce zhoubných, jakým je glioblastom, přežije méně než 10% nemocných a naopak u méně nebezpečných je pří včasné a správné léčbě naděje na přežití až 90%. Základní léčebná metoda mozkových nádorů je jejich chirurgické odstranění. Tato léčebná metoda je nejradikálnějším postupem, je ale zapotřebí kombinovat tuto léčbu s chemoterapií a radioterapií. Radioterapie ničí zbytkové buňky nádoru, které bývají po chirurgickém zákroku v mozku přítomné. Důležitá je i chemoterapie, při které se podáváním cytostatik zabraňuje růstu a množení nádorových buněk.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování