ADD - Porucha pozornosti

ADD je označením poruchy pozornosti bez jakékoliv hyperaktivity. Jedinci trpící touto poruchou, vypadají, jako by žili v jiném světě. Jsou často zasnění, těžko se soustředí, nereagují na podněty.

dítě na trampolíně

Tito lidé se při však při soustředění nechají velice rychle vyrušit jiným podnětem, obtížně dokončují zadané úkoly a jejich život je v podstatě chaos. V některých případech však dokážou vyvinout ohromnou dávku soustředění, a v ten moment není téměř možné je od činnosti nebo tématu odtrhnout.

Příznaky ADD

Porucha pozornosti bez hyperaktivity není moc nápadná a většinou se vyznačuje skupinou příznaků, které se zpravidla neobjevují všechny naráz. Proto se jejich kombinace mohou lišit individuálně. Je však třeba dodat, že někteří lidé mohou tyto příznaky mít, a přesto se u nich nemusí jednat o poruchu pozornosti.

Hlavními příznaky ADD jsou:

 • Roztržitost, což je důvod, proč je pro jedince s ADD obtížné dokončit to, co začali.
 • Snadný pokles soustředění,
 • Problémy s udržením pozornosti,
 • Nepozorné naslouchání, kdy je typické tzv. denní snění,
 • Opakované ztrácení osobních věcí,
 • Časté zapomínání – lidé s ADD mohou zapomínat i to, co chtěli právě udělat nebo říct nebo co četli či slyšeli.
 • Potíže s pořádkem a uspořádáním věcí.

Mezi další problémy, které jsou často spojené s poruchou pozornosti a doprovázejí ji, patří problémy se sociálními vazbami a emoční přecitlivělost. Pro osoby trpící touto poruchou je náročné navazovat a udržovat přátelství.

Diagnostika ADD

Stanovení diagnózy ADD je velmi obtížné, protože příznaky poruchy jsou často smíšené s mnoha dalšími psychickými nebo fyzickými potížemi.

Před stanovením diagnózy je třeba vyloučit:

 • hyperkinetický syndrom s jinou etiologií
 • deprivaci a zanedbanost výchovy
 • disharmonický vývoj osobnosti
 • dětskou schizofrenii

Když se rozhoduje o diagnóze, je nutné odhadnout i další vývoj dítěte. V úvahu je zapotřebí vzít rodinné prostředí, ze kterého dítě pochází, vzdělanost rodičů, inteligenci dítěte apod.. 

Doporučení

Lidé, kteří trpí poruchou pozornosti, by měli dodržovat tato doporučení:

 • učit se s možností měnit místo i polohu,
 • během učení by si vždy měli po dvaceti minutách udělat krátkou přestávku,
 • trénovat nácvik sociálních situací

Další možná opatření

 • EEG Biofeedback je speciální terapeutická metoda, která umožňuje usměrnění frekvencí elektrické aktivity mozkových vln za použití speciálního PC programu.
 • nutnost pravidelně poskytovat zpětnou vazbu
 • takto diagnostikované dítě posadit na dosah, aby se dalo poskytnout zpětnou vazbu dotykem
 • případný trest musí přijít okamžitě  
 • chválit i za každou maličkost

Rozdíly mezi ADD a ADHD

Lidé s ADHD bývají hyperaktivní, impulzivní a mají problémy se soustředěním. Lidé s ADD hyperaktivní nebývají, ale potíže spojené se soustředěním a impulzivitou mívají také. Odborníci a lékaři často označují tyto poruchy jedním názvem - hyperkinetická porucha a zařazují do ní obě skupiny příznaků. Pro přesnou terminologii je však nutné je navzájem odlišit, protože jde o různá, i když velmi podobná onemocnění. 

ADD (Attention Deficit Disorder) je porucha vývoje pozornosti. Jedná se především o utlumenost, pomalost a těžkopádnost. Více problémů je v percepčně motorických úkolech a v oblasti pozornosti. Učitelé udávají pomalost při provádění kognitivních operací, tzv. denní snění a potíže při navazování sociálních kontaktů. U ADD je obtížnější schopnost zaměřit pozornost na určitou činnost, zatím co u ADHD jsou problémy s udržením pozornosti.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) je porucha pozornosti s hyperaktivitou, která je zpravidla spojena s nesoustředěností, a proto se označuje jako „syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou". Vyskytuje se impulzivita, neklid, porucha koordinace a jemné motoriky, zvýšená unavitelnost. Lidé s ADHD trpí často dyslexií, dysortografií, dysgrafií a dyskalkulií.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara