Porucha pozornosti

Porucha pozornosti může být příznakem následujících nemocí:

ADD - Porucha pozornosti

ADHD

Angelmanův syndrom

Jak rozpoznat opožděný vývoj dítěte

Lehká mozková dysfunkce

pletení a háčkování