Porucha pozornosti

Porucha pozornosti může být příznakem následujících nemocí:

ADD - Porucha pozornosti

ADHD

Jak rozpoznat opožděný vývoj dítěte