Jak rozpoznat opožděný vývoj dítěte

Každé dítě se rodí s již danými schopnostmi. Nicméně většina jeho vývoje je stále ještě před ním. Je potřeba množství malých vývojových kroků v různých oblastech, dokud se závislé dítě nestane nezávislým člověkem. Každé dítě se vyvíjí podle přirozeného, ale individuálního schématu. Pořadí jednotlivých kroků vývoje je přesně definované, protože obvykle na sebe vzájemně navazují. Například není možné, aby dítě začalo nejdříve chodit a později se naučilo sedět.

Opožděný vývoj

Rychlost, s jakou jednotlivé kroky vývoje mohou následovat, může být velmi odlišná v různých oblastech. Některé děti se naučí pohybům velmi rychle, některé jsou spíše nemotorní a upřednostňují svoji energii na jazykové dovednosti. Každé dítě tedy má své vlastní tempo v každé vývojové oblasti. V určitých mezích jsou také rozdíly mezi dětmi stejného věku zcela normální. Může ale nastat situace, kdy dítě nedosáhne požadovaného stadia vývoje. Pokud tomu tak není, hovoříme o vývojovém zpoždění.

 

Rozvoj lze rozdělit do pěti různých funkčních oblastí:

 1. Vývoj motoriky: zahrnuje všechny pohyby
 2. Psychický vývoj: zahrnuje chápání vztahů, schopnost pamatovat si a myslet
 3. Vývoj jazyka: zahrnuje dva aspekty - pochopení jazyka a vlastní projev
 4. Emocionální vývoj: emoce, gestikulace
 5. Sociální vývoj: pravidla jednání s jinými lidmi

Předpoklady pro vývoj

 1. Zděděné a vrozené stavy jsou základem pro vývoj (například dítě s vrozenou hluchotou je samozřejmě v jeho jazykovém vývoji značně opožděno).
 2. Biologické procesy zrání - jsou nezbytné pro dosažení dalšího stupně vývoje. Například dítě nemůže mít kontrolu nad jeho vylučováním až do určitého věku, protože biologický stav zrání to ještě neumožnil.
 3. Třetím a nejdůležitějším stavebním kamenem lidského rozvoje je učení. Děti se učí většinu dovedností opakováním a praxí, imitací jejich opatrovníků (nejčastěji od rodičů).

Příčiny opožděného vývoje

V některých případech mohou být identifikovány genetické příčiny, jako jsou některé metabolické nebo genetické vady. Škody způsobené infekcemi, léky nebo jinými škodlivými látkami jako jsou drogy a alkohol v těhotenství jsou častou příčinou v opožděném vývoji. Také komplikace během porodu a nedostatek kyslíku mohou vést k poškození mozku. Nevhodné životní prostředí může být také jedna z příčin, i když v souvislosti s vývojem je velmi podceňovaná. V poslední řadě se může jednat o nedostatek podnětů dítěti nebo příliš málo emocionální a sociální pozornosti.

Kdo může zjistit, zda má dítě opožděný vývoj

Ten, kdo zná nejvíce dítě a je s ním takřka 24 hodin denně by měl být prvním, kdo rozpozná některé odchylky v jeho vývoji. Nejčastěji se jedná o matky, poté otce a někdy jiného rodinného příslušníka či pečovatele. Pokud existují jen malé náznaky zpoždění, můžete je nejdříve porovnat s vrstevníky.

Pokud zaznamenáte značné zpoždění v jedné nebo více oblastech vývoje u vašeho dítěte nebo pokud si nejste jisti, měli byste to co nejdříve prodiskutovat s pediatrem. Pokud je to nutné, dětský lékař vás odkáže na další odborníky, jako jsou specialisté, léčební lékaři nebo psychologové.

Oblasti opožděného vývoje a jak jej poznat

1) Motorika

Jednou z oblastí může být motorika, tzn. veškerý pohyb dítěte. Motorika se dále dělí na hrubou a jemnou. Hrubá zahrnuje lezení, plazení, posazení, postavení a chůzi. Jemná pak zahrnuje pohyby rukou (držení hračky/příboru), schopnost se najíst, postavit komín z kostek, pohladit atd.

Prvním signálem, že není něco v pořádku, může být to, že dítě kolem 4.-5. měsíce, nezvedá a neudrží hlavičku, nepase koníčky, nebere do rukou drobné předměty a hračky, nehraje si s ručkama a nestrká si je do úst. Kolem 8. měsíce nedochází ke snaze si sedat, lézt, převalovat se a pomalu zkoušet vstávat. Kolem jednoho roku nechodí alespoň s pomocí. Pokud dítě do dvou let nezvládá chůzi, je důležité neprodleně navštívit lékaře.

2) Psychický vývoj

Hodnocení psychiky u dětí je nesmírně náročný úkol. Je to z toho důvodu, že se jedná o období velkých změn a velkého vývoje a je tedy problém určit, co je a co není „normální“. Již u malých dětí lze pozorovat známky autismu, patologickou úzkost, deprese, posttraumatické stresové poruchy a mnoho dalších. První roky života jsou pro dítě, co se týče psychiky, velmi důležité. To co se odehraje v tomto období, může mít následky po celý zbytek života. Je proto vhodné zabezpečit dítěti klidné nevypjaté podmínky a nevystavovat jej stresovým faktorům. I když se to mnohdy nezdá, tak i malé dítě tyto negativný faktory velmi dobře vnímá.

3) Poruchy řeči

Jedná se o nejčastější oblast, ve které mohou být děti opožděné. Pokud ale vaše dítě nechce komunikovat, není to důvod hned panikařit. Každé dítě se vyvíjí individuálně a závisí to na mnoha faktorech. Pokud má vaše dítě zpoždění ve vývoji řeči, je obzvlášť důležité s ním hodně komunikovat - nejlépe o věcech, které zajímají především dítě. Při každodenním jednání se svým dítětem je důležité mu sdělit, že bez ohledu na jeho omezení ho milujete. Obecně se také dívky učí mluvit dříve než chlapci.

Příčiny poruchy řeči

 • neurologická onemocnění, např. dysartrie: jedná se o onemocnění nervové soustavy, které brání dítěti začít mluvit
 • hluchota
 • dvojjazyčná (či vícerojazyčná) domácnost: v takovýchto domácnostech děti začínají mluvit zpravidla později

Lékaře se doporučuje navštívit, pokud dítě v 18. měsících nepoužívá smysluplné slova nebo pokud dítě nepoužívá spojení dvou slov (např. "Mama je unavená", "mám míč").

4) Emocionální a sociální vývoj

Tento vývoj jde ruku v ruce s psychickým vývojem. Dítě může být citlivější povahy přirozeně a tudíž je to zcela v pořádku, mohou se však vyskytovat i patologie. Problémy se často vyskytnou před určitou změnou v životě dítěte (nástup do školky, školy, rozvod rodičů, úmrtí někoho blízkého aj.). V případech, kdy shledáte na dítěti nějaké patologické chování, které u něj doposud nebylo, vyhledejte odborníka.

Léčba

Léčba samozřejmě závisí od problému, který se u dítěte vyskytuje. Nejjednodušeji a nejefektivněji lze řešit poruchy řeči. Záleží na věku dítěte. Pokud se jedná o malé dítě, vyčkává se, zda se dítě nerozmluví. U větších dětí přichází na řadu logoped, který se snaží pomocí cvičení dítě „rozmluvit“. V případě poruch s motorikou jsou častým řešením fyzioterapeutická cvičení. Nejčastěji se využívá Vojtova metoda. Zkušený fyzioterapeut Vám nejprve ukáže, jak s dítětem cvičit a poté můžete metodu zvládat samy v pohodlí vašeho domova. Je však důležité, aby před začátkem cvičením, bylo dítě zkontrolováno pediatrem a ten aby uvážil, zda je metoda vhodná. Psychické, emoční a sociální problémy jsou na léčbu, ale i diagnostiku velmi náročné. U malého dítěte lze jen těžko některý z problémů spadající do této kategorie hodnotit. U starších dětí je diagnostika lehčí, ale léčba stále náročná. Je důležité, aby se na ní podílel celý tým – od pediatra, pedagogy až po psychologa.

Autor: Klára Šedová

pletení a háčkování