Halucinace

Velmi nepříjemný, život ohrožující stav, který se řadí mezi nejhorší psychické poruchy vnímání a myšlení. Jedná se o patologické vnímání okolí s přesvědčením, že jsou halucinace pravdivé. Tyto stavy mohou vést k sebevraždě a nebo k ublížení lidem v okolí.

Halucinace, rozostřené vidění

Typy halucinací

Halucinace mohou být sluchového, zrakového, čichového, chuťového, ale také pohybového charakteru. U každé z výše uvedených halucinací vede vnímání k poruše určité části lidského těla. Sluchové halucinace jsou nejčastěji přítomny u onemocnění jako je schizofrénie.

Halucinace mohou být vnímány i prostřednictvím části těla. Člověk si může myslet, že se jeho tělo hýbe, ohýbá či vlní. Může mít také pocit, že například slyší, jak si povídá jeho žaludek či koleno. Nejhorší na této poruše vnímání je to, že člověk tomu všemu věří a není schopen pochopit, že to co vnímá, není pravda.

Výskyt

  • alkohol
  • drogy
  • schizofrénie
  • afektivní poruchy (maniodepresivní psychózy)
  • epilepsie
  • nádory mozku
  • cévní poškození mozku
  • úrazy mozku
  • degenerativní onemocnění mozku a nervů

Jestliže vy nebo lidé ve vašem okolí trpíte halucinacemi, je na místě poradit se s lékařem. Dojděte si k obvodnímu lékaři, aby vám vypsal žádanku k psychiatrovi. Je ovšem dobré počítat s tím, že sehnat v dnešní době psychiatra není vůbec jednoduché. Počítejte s několika měsíci čekací lhůtou.

Pokud si nevíte rady a neužíváte žádné léky ani drogy, které by mohly tyto halucinace způsobovat, zkuste změnit životní styl a nechce si od obvodního lékaře napsat antidepresiva. Poté si promluvte s psychologem a počkejte si na návštěvu psychiatra. Určitě začněte halucinace řešit včas, nebojte se, je mnoho lidí s touto poruchou, dá se zmírnit. Neučte se s ní žít, vyhledejte pomoc.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

pletení a háčkování