Jiné halucinace

Popis: Jiné halucinace
Kód diagnózy dle MKN-10: R442

Kapitola: XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
Skupina: R44 - Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání

Podrobné informace o nemoci

Halucinace

Velmi nepříjemný, život ohrožující stav, který se řadí mezi nejhorší psychické poruchy vnímání a myšlení. Jedná se o patologické vnímání okolí s přesvědčením, že jsou halucinace pravdivé. Tyto stavy mohou vést...