Demence

Demence je vážné onemocnění mozku, způsobené degenerativními změnami v mozkové tkáni především ve vyšším věku. Demenci způsobují zejména Alzheimerova a Huntingtonova nemoc.

Demence

Příznaky demence

Mezi příznaky demence patří nejprve zhoršující se poruchy paměti, následuje zpomalený proces myšlení, špatná časoprostorová orientace, jedinec nedokáže udržet pozornost, má potíže s řečí i s psaním, nedokáže napsat souvislý text. Osobnost nemocného se postupně rozpadá, trpí úzkostmi, apatií a paranoiou, povaha člověka se rapidně mění, není schpen poznat své přátele a blízké.

Léčba demence

Na léčbu demence bohužel i v dnešní době neexistuje účinný lék, nejčastěji se používá komplexní léčba, jejícž součástí je i psychoterapie a socioterapie, trénování paměti a základních činností denního života. Používáním doplňujícch léčiv však lze postup onemocnění zpomalit a prodloužit tak aktivní část života postižené osoby.

Prevence

Mezi prevence demence patří dostatek vitamínů B12, thiaminu a kyseliny listové, udržování psychické pohody,  vyhýbání se situacím, které v člověku způsobují úzkost a demotivaci, trénování paměti a aktivní trávení volného času.

pletení a háčkování