Paranoia

Jedná se o závažné psychické onemocnění, které může vést až k absolutnímu vyčerpání a nemožnosti racionálně uvažovat. Postižený, který trpí nemocí zvanou paranoia, má bludy, myslí si, že je sledován, někdo jej chce zabít a vidí věci, které nejsou skutečné. Nemocný člověk je přesvědčen o tom, že mu hrozí nějaké nebezpečí.

Paranoia, paranoidita, šílenství

Další názvy: paranoidita, šílenství

Příznaky

bludy podezíravost přecitlivělost stihomam vztahovačnost

Týká se části těla

Diagnóza

Tyto bludy mohou být jak neurologického, tak psychického původu. Tato nemoc je někdy nesprávně zaměňována se schizofrenií.

Člověk má neustále pocit, že jej někdo sleduje. Na jeho inteligenci to nemá ovšem vůbec žádný vliv. Tato choroba byla poprvé popsána a zkoumána na konci 19. století.

WHO řadí toto onemocnění pod onemocnění schizofrenie, ale jak už jsme psali výše, s tímto onemocněním to nemá nic společného.

Paranoia se dělí do 4 základních skupin

  • Davová paranoia – posedlost rituálními obřady, tancem, koncerty
  • Perzekuční paranoia – postižený se neustále bojí, že jej někdo sleduje
  • Emulační paranoia – postižený je chorobný žárlivec, který může až fyzicky ublížit
  • Kverulantská paranoia – postižený se domnívá, že ho nikdo nemá rád

Příznaky paranoie

Ruku v ruce s paranoiou jsou také další psychické problémy, které můžete na nemocném pozorovat. Málo kdy se paranoia objevuje bez dalších těchto příznaků.

Nemocný je zpravidla velmi bojácný a podezřívavý, dále je u něj viditelná psychická labilita, emocionální nestabilita, vztahovačnost, přecitlivělost, časté fobie (výšky, tma, lidé, otevřené prostory), agresivita, sklony k sebevraždám, celková nevyrovnanost.

Nejdůležitějším ukazatelem na Paranoiu jsou bludy, které nemají reálné vysvětlení. Osoba popisuje situace, které se nestaly a myslí si, že vidí někoho kdo jí sleduje.

Diagnostika a léčba paranoie

Velmi těžko diagnostikovatelná. Paranoik je již od raného dětství přesvědčen o nějaké pravdě, ale umí s ní velice dobře zacházet a dokáže hrát divadlo před rodiči i lékařem. Základem úspěšné léčby je tedy uvědomění si, že touto nemocí trpíte. Návštěva psychiatra a psychologa je poté hned následující krok.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

pletení a háčkování