Strach

Není žádný člověk na světě, který by nikdy necítil strach, jedná se o emoci, kdy tělo reaguje na hrozící nebezpečí. Každý máme tuto reakci trochu jinou a spouští jí jiné podněty. V zásadě je však strach velmi dobrý a dokáže nás ochránit před hrozícím úrazem či dokonce smrtí.

Příznaky strachu

Podvědomě totiž člověk neudělá nic čeho se bojí, a tak chrání svůj život.

Strach se může objevit jako samostatná emoce nebo jako příznak nějaké duševní či fyzické nemoci. My si v tomto článku napíše nejznámější nemoci, u kterých je strach mezi hlavní příčinou.

Neurotické poruchy

Do této široké skupiny nemocí patří úzkostné poruchy, u kterých je mezi hlavními příznaky veden právě strach. Úzkostné poruchy se dělí na tři základní podskupiny, kde můžete najít sociální fóbie, panické poruchy, úzkostně-depresivní poruchy nebo fóbické poruchy.

Infarkt myokardu

Jedná se o velmi známé onemocnění, u kterého je strach jako hlavní příznak. Je to hlavně tím, že strach je u akutního infarktu myokardu opravdu typický a na první pohled zřejmý. Bolest na hrudi je totiž opravdu šokující a lidé mají strach ze smrti skoro ve všech případech.

Astma bronchiale

V případě, že se člověk začne dusit je na místě strach. Proto je u tohoto onemocnění jedním z hlavních příznaků uveden. To samé platí také u tonutí, kdy je strach přítomen vždy.

Léčba strachu

Účinnou léčbou je psychoterapie, vyléčení nemoci, která strach spouští, užívání anxiolytik a docházení pravidelně k odbornému lékaři či psychologovi.

Strach nás může ochránit nebo také úplně zničit. Pokud ovládne náš život, můžeme se dostat do stádia kdy raději ani nevycházíme z domu. Je velmi důležité všímat si svých známých a rodinných příslušníků. Jakmile zpozorujete, že mají z něčeho panický strach je dobré zajít s tímto člověkem k lékaři a nepodceňovat strach.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování