Trypofobie

Trypofobie neboli strach z děravých objektů je relativně nové onemocnění, jenž bylo poprvé pojmenováno roku 2005.

Trypofobie

O trypofobii se začalo více mluvit krátce poté, co někteří lidé začali negativně reagovat na soustavu kamer umístěných na mobilních telefonech a tak se trypofobie stala velmi populárním tématem, které bylo hojně probíráno na sociálních sítích.

Trypofobie se vyznačuje úzkostnými stavy a fobií z předmětů či obrázků, na kterých jsou znát jakékoliv shluky děr a již jen pouhý pohled na ně vyvolává u takto nemocných pocity úzkosti, zděšení, odporu nebo znechucení, jako jsou např. obyčejné mycí houby, včelí plástve nebo klidně i ovoce obsahující mnoho semínek atd.

Ačkoliv lidé trypofobii často řadí do skupiny specifických fobií, pro které je typický chorobný strach z určitých situací, jedinců nebo objektů, není dosud odbornými společnostmi uznávána jako plnohodnotná mentální choroba, neboť kromě úzkosti a strachu nemívá žádné výraznější dopady na běžné fungování. A právě proto není dosud zahrnuta v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch.

Výskyt a příčiny

Některé studie naznačují, že trypofobií trpí až 17 % dětí a dospělých, což je přibližně 1/6 celé světové populace, což znamená, že se toto onemocnění objevuje u každého šestého člověka, přičemž mezi postiženými dominují spíše ženy než muži.

Průzkumy naznačují také to, že ke vzniku trypofobie bývají náchylnější osoby potýkající se i s jinou psychiatrickou diagnózou. Mezi ně patří potíže, jako jsou například:

 • generalizovaná úzkostná porucha,
 • depresivní porucha,
 • obsedantně-kompulzivní porucha,
 • panická porucha,
 • bipolární porucha.

Možné spouštěče

Mezi možné spouštěče trypofobie patří:

 • pečivo s obsahem semínek,
 • sýry s otvory,
 • včelí plástve,
 • květy slunečnice,
 • mýdlové bubliny,
 • mycí houby,
 • mořské korály,
 • mycí houby,
 • podrážky bot,
 • bublinková fólie,
 • díry ve sprchové hlavici,
 • rány na pokožce, kožní léze nebo strupy,
 • shluky očí u některých druhů hmyzu,
 • ovoce s malými semínky (jahody, maliny, kiwi, granátové jablko) apod.

Příznaky trypofobie

Trypofobie se může projevovat těmito příznaky:

 • zimnice a třes,
 • sucho v ústech,
 • pocit tlaku v hrdle,
 • zrychlené dýchání a bušení srdce,
 • bledost,
 • pocit strachu, paniky nebo úzkosti,
 • nadměrné pocení (hyperhidróza),
 • nevolnost.

Diagnostika

Jelikož trychofobie není zahrnuta v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, tak zatím není uznávána ani jako samostatná duševní porucha. A právě z tohoto důvodu neexistují ani žádná diagnostická kritéria, na základě kterých by se mohl tento problém odhalit. Proto lékaři používají k identifikaci trypofobie jen test, který pracuje s vizuálními podněty, čímž zjišťuje pacientovy reakce.

Test na trypofobii je složen z různých obrázků, kterým je pacient vystaven po dobu 1-8 sekund. Na některých obrázcích jsou vidět shluky děr či nepravidelné vzory, zatímco na jiných je nenajdete. Pak musí pacient odhadnout, jak dlouho jednotlivé obrázky sledoval. Následně se tyto obrázky porovnají s odhady neutrálních a trypofobních obrázků, a výsledný poměr poté napoví, zda člověk touto fobií trpí, nebo ne.

V případně kladného výsledku může terapeut pacientovi nabídnout určitou pomoc při překonávání těchto nepříjemných pocitů, ať už jde o úzkost, strach nebo o jiné potíže. Kromě toho bude také schopen identifikovat i další možné poruchy, jako je např. generalizovaná úzkostná či depresivní porucha.

Léčba trypofobie

Jestliže trypofobie výrazně narušuje váš běžný život, pak vyhledejte odbornou pomoc buď u psychologa, nebo psychiatra.

Léčba trypofobie je založena na takzvané expoziční terapii, což je forma psychoterapie, během které je pacient vystavován jevům, jenž u něj vyvolávají pocity strachu a úzkosti. S pomocí psychologa však dělá vše pro to, aby zvládl reakci na tyto jevy tak, aby u něj již žádné nežádoucí emoce nebo stavy nevyvolávaly.

V léčbě fobických úzkostných poruch, mezi které trypofobie skutečně patří, pomáhá již výše zmíněná expoziční terapie. Během této expoziční léčby se naučíte správné dýchat a také si osvojíte relaxační techniky, jenž jsou vhodné k použití před i během expozice jevů způsobujících trypofobii.

Psycholog vám bude ukazovat obrázky nebo videa různých předmětů se shluky děr a tak vám pomůže zvládnout reakci na tyto obrázky. Tím se naučíte zvládat nejen nežádoucí strach z děrovaných předmětů na obrázcích, ale budete si je moci vzít i do ruky a tak se strachu nebo úzkosti definitivně zbavit. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování