Nadměrné pocení

Nadměrné pocení může být příznakem následujících nemocí:

Fibrilace síní