Úzkost

Úzkost může být jako samostatná diagnóza nebo projev některé z vážných onemocnění. Jestliže je přítomna úzkost, není s vaším tělem či psychikou něco v pořádku a je nutné tento příznak řešit. Úzkost jako samostatné onemocnění se řadí mezi psychické poruchy a má zvláštní kapitolu v mnoha publikacích.

Úzkost

Jedná se o psychické problémy, které jsou v dnešní době velmi rozšířené a úzkostnou poruchou trpí velké % lidí na celém světě. Stres a tlak z okolí nás nutí zvýšit výkon, násilí ve světě nás dostává do stavů úzkosti a strachu velmi rychle. V tomto článku se podíváme na úzkost jako na projev některé jiné nemoci.

Kdy se může úzkost nejčastěji objevit?

Jedná se o psychickou reakci organismu na nějaký nefyziologický děj v našem těle. Strach a úzkost jdou ruku v ruce, ovšem jsou to odlišné projevy. Úzkost je nadřazená strachu, dá se rozdělit na tři základní podtypy a těmi jsou právě strach, obavy a zlé předtuchy.

Mezi nejčastější onemocnění, které mají v příznacích úzkost jsou srdeční a plicní onemocnění. Při těchto nemocech jde člověku většinou o život, a tak je úzkost zcela na místě. Infarkt myokardu, srdeční arytmie, masivní krvácení, plicní embolie, hyperventilační syndrom, dušení cizím předmětem či astmatický záchvat. Dále se úzkost objevuje při akutní bolesti po celém těle, při krvácení z dutin (ústa, genitál, rectum, ucho, nos, močová trubice) nebo při poruše vědomí.

Úzkost se objevuje všude tam, kde vzniká nefyziologický stav a je možnost, že tento stav bude mít vážnější charakter. Do jisté míry je úzkost naprosto normální, pokud je tento stav doprovázen změnami fyziologie a po ošetření a vyřešení problému úzkost zmizí, je to naprosto v pořádku.

Léčba úzkosti

Pokud se úzkost objevuje častěji a nemá žádné nebo jen minimální opodstatnění je zde problém psychického charakteru a měla by se úzkost léčit jako samostatné onemocnění co nejdříve. Problémy se nabalují a v určitou dobu se psychika nedokáže sama postarat o normální chod emocí a proto je potřeba upravit životosprávu, dopřát si odpočinek a vyzkoušet bylinky na uklidnění, jestliže se stav nezlepší, je zapotřebí navštívit nejprve svého obvodního lékaře, který vás nasměruje k dalším krokům. Rozhodně si nemyslete, že svou úzkost zvládnete sami.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování