Ortorexie

Ortorexie (Orthorexia nervosa) je psychické onemocnění, které patří mezi jednu z poruch příjmu potravy. Jde o patologickou poruchu, při které se lidé obsedantně zabývají zdravým stravováním, a tito lidé jsou v podstatě posedlí zdravou výživou a biologicky čistými potravinami.

Ortorexie

Latinsky: Orthorexia nervosa

Příznaky

sociální izolace úbytek na váze vtíravé myšlenky

Týká se části těla

Tato porucha byla poprvé definována roku 1997 americkým lékařem Stevenem Bratmanen. Zaujetí pro zdravé stravování se změní v úchylku, když začne mít negativní vliv na duševní, tělesné nebo sociální zdraví jedince.

V lékařské společnosti začíná být ortorexie chápána jako odchylka od normálu, avšak žádné psychiatrické společnosti ji doposud nezahrnuly do mezinárodní klasifikace onemocnění, i když ji někteří odborníci posuzují jako určitou formu mentální anorexie.

Projevy ortorexie

Pro lidi trpící tímto onemocněním je kvalita potravin na prvním místě. Až příliš se starají o kvalitu stravy, kterou konzumují a ve svém jídelníčku si zakázali konzumovat tuky, maso, GMO rostliny a vůbec všechny potraviny, které obsahují chemické látky neboli geneticky pozměněné potraviny. Jejich strava nesmí obsahovat také stopy pesticidů a hnojiv nebo barviva.

Obsesivní zabývání se zdravou stravou

U této posedlosti může při výběru potravin dojít k přemrštěné úzkosti. K těmto diagnostickým kritériím patří:

 • Chování nebo myšlenky: Kompulzivní předsudky nebo chování, jež jsou spojeny s výběrem různých potravin pro optimální zdraví.
 • Úzkost. Na základě porušování stravovacích návyků často dochází ke vzniku úzkostí, nepříjemným pocitům nebo strachu z nemoci.
 • Striktní omezení: Jedná se o stravovací zásady, které časem vedou ke snížení konzumace většiny z potravin, a postupně může dojít jak k naprostému půstu, tak i k jednostrannému preferování jednoho druhu potravin, či až k přílišnému návyku na detoxikačních kúrách a dietách. 

Důsledky

 • organismus je ochuzován o velké množství vitamínů a důležitých látek
 • dochází ke značnému úbytku na váze
 • v myšlenkách neustále přemýšlejí o jídle
 • časem konzumují jen potraviny, které si připravili sami
 • často přesvědčují své okolí, že běžně dostupné potraviny jsou škodlivé

Vliv na sociální a společenský život

 • Lidé trpící ortorexií se neradi zříkají kontroly, kterou mají nad jejich stravováním.
 • Nadměrně často dodržují omezení, která si nastavili oni sami. Pokud by tato omezení porušili, došlo by k rozvoji strachu a úzkosti. Důsledkem těchto omezení je poté znemožnění společenských aktivit spojených se stravováním, jako jsou např. návštěvy restaurací.
 • Vtíravé myšlenky zabývající se stravováním mohou později komplikovat také sociální vztahy.
 • Toto vše vede k sociální izolaci, která je pro všechny lidi trpícími ortorexií společná.

Léčba

Stejně tak jako u ostatních poruch příjmu potravy je zapotřebí, aby si nemocný svou poruchu přiznal a chtěl by s tímto problémem něco dělat. Nejlepším řešením je navštívit psychologa a tento problém s ním konzultovat.

Prvním krokem, který lidem pomůže toto onemocnění zdolat, je jeho rozpoznání, přičemž samotné rozpoznání nemoci je v léčbě onemocnění také krokem zásadním. Jakmile se onemocnění správně rozpozná, sestaví se tým odborníků, ve kterém nechybí lékař, psycholog a výživový poradce.

Existuje více možností léčby tohoto onemocnění, mezi které patří kupříkladu prevence, expozice, kognitivně behaviorální terapie a mnoho jiných relaxačních technik.

Pacientům může také pomoci edukace (poučení) o vědecky prokázaných účincích jednotlivých potravin na lidské zdraví. Díky lepším znalostem se následně mohou zbavit falešných předsudků a domněnek.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování