Sociální izolace

Sociální izolace může být příznakem následujících nemocí:

Ortorexie