Tetanie

Jako tetanie je označován stav zvýšené dráždivosti (hyperiritability) nervosvalového ústrojí a většinou je vyvolána až extrémně nízkou hladinou vápníku a hořčíku v krvi, což vede k opakovaným svalovým křečím a stahům.

Tetanie

Název nemoci je odvozen z řeckého slova „tetanos“, které se dá volně přeložit jako stažení nebo také jako křečovité napětí. Příznaky, které se shodují ve všech formách tetanie tvoří tzv. tetanický syndrom, přičemž lékaři mluví nejen o latentní formě, pro kterou je typická náchylnost ke křečím, ale také o manifestní formě, kdy pacienta sužují bolestivé svalové křeče v různých částech těla.

Incidence

Incidence (počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období) je značná. Takto nemocní patří nejen do kontingentu obvodních lékařů, ale také do interních, neurologických, psychiatrických ambulancí, což se posuzuje dle obtíží v jednotlivých případech. Tímto onemocněním bývají častěji postiženy ženy než muži, avšak vždy se jedná o mladé jedince mezi 20-30 lety věku.

Dělení

V závislosti na původu onemocnění se tetanie dělí na dva základní druhy, kam patří:

1) Metabolická tetanie - Jedná o tetanii metabolického původu, kdy jsou u jednotlivých příznaků pozorovány zcela jasné abnormity laboratorních nálezů a taktéž výrazné změny na EKG. U nemocných jsou přitom často vykazovány projevy organického nebo funkčního postižení centrálního nervového systému (CNS).

2) Neurogenní tetanie – Je označována i jako spazmofilie a nejčastěji se vyskytuje jako funkční porucha, kterou trpí převážně vegetativně labilní jedinci. Pro tuto formu tetanie je typická snížená adaptabilita na stres a zátěžové situace nebo hyperventilace při psychické či fyzické zátěži. Avšak i při těchto poruchách se sekundárně uplatňují metabolické vlivy, kterými jsou především nedostatek hořčíku, respirační alkalóza (alkalóza vzniklá nadměrným vydýcháním oxidu uhličitého při hyperventilaci) atd.

Příznaky tetanie

Mezi hlavní příznaky tetanie patří:

 • svalové křeče – buď spontánní nebo vyvolané dotykem nebo stresem,
 • svalová slabost – bývá často spojená se svalovými křečemi,
 • bolest svalů a kostí - může se objevit při křečích nebo po nich,
 • zvýšená citlivost - na zvuk, světlo nebo dotek,
 • ztížené dýchání,
 • křeče v rukou a nohou - často se objevují nejprve v rukou a nohou,
 • tachykardie - zvýšená srdeční frekvence,
 • úzkost a nervozita.

Tetanický záchvat

Jako záchvat tetanie je označován úzkostný stav doprovázený celou řadou specifických příznaků. U pacientů dochází k pocitu tuhnutí, napínání a omezení volného pohybu, Objevuje se i brnění a mravenčení v prstech, které se šíří do končetin a pak následují křeče tonického charakteru. Nastat mohou i křeče mimického svalstva, kdy bývají ústa přivřená a rty našpulené.

Typické příznaky tetanického záchvatu

 • pocit vnitřního napětí,
 • brnění jazyka a konečků prstů,
 • necitlivost a slabost končetin,
 • suchost v ústech (xerostomie),
 • bolest u srdce,
 • bolest hlavy,
 • pocit bolesti a staženosti kolem žaludku,
 • noční křeče v lýtkách,
 • pocit „nedodýchnutí“ který pacienti kompenzují zrychleným dýcháním,
 • celková únava,
 • podrážděnost,
 • přecitlivělost na hluk
 • poruchy soustředění (neurastenické příznaky).

Tetanický záchvat může trvat jen pár minut, ale i hodiny a vzácně může být příčinou ztráty vědomí, což si lidé mohou splést s epileptickým záchvatem. V tomto případě mívá tetanický záchvat příznaky, které jsou tomuto stavu velmi podobné.

Diagnostika

Diagnostika tetanie zahrnuje celou řadu testů a vyšetření, kterými se potvrdí nedostatečná hladina vápníku a určí příčinu.

Lékař začne pravděpodobně s anamnézou a zeptá se na anamnézu, příznaky a eventuální rizikové faktory. Dalšími kroky jsou krevní testy kvůli měření hladiny vápníku, hořčíku a fosfátů v krvi, neboť nízká hladina těchto minerálů může tetanii způsobit. Dalšími testy mohou být vyšetření funkce ledvin a štítné žlázy, protože poruchy těchto orgánů mohou také ovlivnit hladiny minerálů v těle.

Dále může lékař doporučit elektromyografii (EMG), pomocí které se měří elektrická aktivita svalů, a také testy na elektrickou vzrušivost nervů, jenž mohou poskytnout další informace o celkovém fungování svalů a nervového systému.

Na základě zjištěných výsledků testů a vyšetření lékař navrhne tu nejvhodnější léčbu, která však může zahrnovat i další testy ke zjištění přesné příčiny tetanie a zmírnění příznaků.

Léčba tetanie

Léčba tetanie zahrnuje různé terapeutické postupy ke zmírnění příznaků a k prevenci svalových křečí. První linií obrany je často farmakoterapie, pomocí které jsou používány léky jako je diazepam k uvolnění svalového napětí a antikonvulziva ke zmírnění křečí. Podpůrnou terapií je správná výživa a dostatečný odpočinek, který také může pomoci zmírnit příznaky.

Kromě farmakoterapie je ke zlepšení stavu pacientů s tetanií používána také fyzikální terapie zahrnující různá cvičení, pomocí kterých se posilují svaly a zlepšují i rozsah pohybu. Tyto terapie mohou zmírnit svalovou spasticitu a zvýšit kontrolu nad pohybem.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování