Třes

Třes může být zcela nezávažným symptomem, ale může být též příznakem vážnější choroby.  Třes může postihovat určité partie těla, nejčastěji jsou jím postihovány horní končetiny.

třes rukou

Příčiny třesu

 • Reakce na chlad – třes končetin i celého těla může provázet pocit chladu. Podobně tak při zimnici, kdy máme teplotu. 
 • Únava, emoční hnutí – únava, rozčilení, stres mohou vyvolat třes končetin, ale i celého těla.
 • Vrozený třes ‒ setkáváme se s ním u svalových dystonií a dětské mozkové obrny.
 • Neurologické degenerativní poruchy ‒ sem patří Parkinsonova choroba, ale i Alzheimerova choroba, kterou může třes také provázet. Třes se projevuje hlavně v klidu, s pohybem může vymizet.
 • Poškození mozečku – v případě poškození mozečku se třes objevuje až při cíleném záměrném pohybu, v klidu není patrný.
 • Snížená hladina krevního cukru (hypoglykémie) ‒ je spojena s nervozitou, pocením, poruchou vědomí, ale také s křečemi a třesem.
 • Změny funkcí žláz s vnitřní sekrecí ‒ např. zvýšená činnost štítné žlázy se projevuje třesem nejen končetin, ale celého těla.
 • Jaterní selhání ‒ při jaterním selhání dochází ke kumulaci zplodin, to se projeví jako tzv. flapping tremor horních končetin.
 • Delirium tremens ‒ krom poruchy vědomí, dezorientace se může objevit i třes a křeče.
 • Abstinenční příznaky ‒ jsou často provázené třesem. 
 • Genetický podmíněný, esenciální třes ‒ příčina není známá, ale má patrně genetický podklad.
 • Účinky chemických látek a intoxikace ‒ mnohé chemické látky mohou způsobit třes, ať už to jsou léky, drogy, včetně kofeinu, nebo jedovaté sloučeniny.
 • Autoimunitní nemoci ‒ např. roztroušená skleróza, Sydenhamova chorea.
 • Trauma zasahující centrální nervovou soustavu ‒ postkomoční stavy, tj. stavy po otřesu mozku.
 • Záněty mozku ‒ infekční i neinfekční encefalitidy
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování