Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je vrozeným syndromem, kterému lze velmi snadno předejít, tj. omezit příjem alkoholu během těhotenství. Objevuje se tedy u dětí žen alkoholiček.

Působení alkoholu na vyvíjející se plod

Fetální alkoholový syndrom zahrnuje velké množství problémů a symptomů různé tíže, a to fyzických i psychických.

Příčina

Působení alkoholu na vyvíjející se plod. Alkohol se dostává z krevního oběhu matky přes placentu do krve plodu. Alkohol může vážně narušit tvorbu zárodku, což je dáno i tím, že jej neumí odbourávat. Nejtěžší poškození je u dětí, které byly vystaveny alkoholu již v prvních týdnech těhotenství. Poškození je trvalé a nevratné. Již v průběhu těhotenství dochází k zpomalení vývoje. Nejtoxičtěji působí alkohol na nervovou soustavu, narušuje migraci nervových buněk a tvorbu spojů mezi neurony, tj. tvorbu synapsí.

Příznaky

Příznaky spojené s fetálním alkoholovým syndromem, mohou být jen některé a v různé tíži:

 • Menší hlavička dítěte
 • Abnormálně vyvinutý obličej a jeho součástí
 • Velmi tenký horní ret
 • Zúžené oční štěrbiny – blefarofimóza
 • Kožní řasa ve vnitřním koutku – epikantus
 • Blízko sebe posazené oči – hypotelorismus
 • Vyhlazená jamka nad horním rtem
 • Časté jsou rozštěpy rtů či patra
 • Nízko posazené uši
 • Dozadu ubíhající brada
 • Nižší porodní hmotnost a délka až u 98 % dětí
 • Epileptické záchvaty
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy zraku
 • Srdeční vady – defekt septa síní
 • Deformity končetin a prstů
 • Defekty ledvin
 • Deformity pohlavních orgánů
 • Problémy s příjmem potravy
 • Třes
 • Rozštěp páteře
 • Neutišitelný křik

S růstem a dalším vývojem dítěte se objevují další příznaky:

 • Celkově opožděný vývoj
 • Mentální retardace, nejčastěji se děti pohybují v oblasti lehké mentální retardace, tj. IQ 60−70
 • Hyperaktivita
 • Iritabilita
 • Špatná koordinace
 • Poruchy učení
 • Poruchy nálad
 • Zpomalení růstu
 • Později začíná mluvit
 • Celoživotně menší vzrůst a menší hlava

Určení diagnózy

Důležité je brzké určení diagnózy, což nebývá příliš složité. Hlavním vodítkem je matka alkoholička. A přítomnost některých výše zmíněných symptomů. Specifické vyšetření, např. krevní, CT atd. neexistují.

Léčba

Jedná se o neléčitelný stav, je však možné ovlivnit jednotlivé symptomy a zmírnit je. Některé děti mohou být „téměř“ normální, jiné vyžadují celodenní speciální péči. Pro děti je důležitá stabilita, bez stresu a tlaku.

Psychické poruchy je možné zvládat pomocí medikace, tj. antidepresiv, antipsychotik, léků proti úzkostem aj. Je nutné s dětmi pracovat na chování, navazování kontaktů, učit je sociálním dovednostem a interakcím v kolektivu.

Při výuce je potřeba speciální režim dítěti na míru.

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování