Hyperaktivita

Hyperaktivita může být příznakem následujících nemocí:

ADHD

Fetální alkoholový syndrom

Tourettův syndrom