Hyperaktivita

Hyperaktivita může být příznakem následujících nemocí:

ADHD

Fetální alkoholový syndrom

Lehká mozková dysfunkce

Tourettův syndrom

XYY syndrom

pletení a háčkování