Tourettův syndrom

Tourettův syndrom je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění, které začíná v dětství. Nejčastěji se objevuje mezi 6.‒7. rokem. Hlavními projevy jsou pohybové a zvukové tiky. Často jej provázejí i další poruchy chování jako hyperaktivní porucha pozornosti, obsedantně kompulzivní porucha atd. Je nutné si uvědomit, že se nejedná o zlozvyk nebo zlobení.

Tourettův syndrom

Další názvy: Turetův syndrom

Příznaky

hyperaktivita tiky

Diagnóza

Příčiny

Podstata nemoci není zcela známá. Je možné, že roli hraje genetika. Je pravděpodobné, že jde o poruchu mozkových jader ‒ bazálních ganglií. Roli mohou sehrát i vnější podněty v průběhu těhotenství ‒ stres matky, alkohol.

Příznaky Tourettova syndromu

1. Tiky ‒ nutkavé činnosti, které vznikají náhle a opakují se, jsou to obvykle:

  • pohyby v podobě mrkání, škubání hlavou či končetinami, grimas
  • vydávání různých zvuků, vykřikování slov, často vulgárních ‒ koprolálie, kašlání, chrochtání, pískání.

Nutkání, a tedy i frekvence tiků, se zvyšuje ve stresových situacích. Naopak v období klidu mohou vymizet. Nutkání k provedení tiku je možné přechodně potlačit vůlí, což ale vede ke kumulaci vnitřního napětí a pak může dojít k vybití nakupených tikových projevů.

Někteří lidé s Tourettovým syndromem jsou schopní své tiky maskovat do účelných činností, např. trhnutí hlavy naznačí úpravu účesu a přidají další pohyb. Přidané pohyby k zamaskování tiku označujeme jako parakineze.

2. Hyperaktivita

Diagnostika k určení Tourettova syndromu

Při určení správné diagnózy je potřeba spolupráce neurologa a psychiatra. Provádí se fyzikální vyšetření, EEG, CT či MRI, aby se vyloučily změny na mozku či epilepsie.

Léčba Tourettova syndromu

Léčebný plán závisí na tíži příznaků. Pokud jsou příznaky mírné, není potřeba léčit a je možné, že příznaky v průběhu dospívání samy vymizí. U těžších forem Tourettova syndromu je možné využít psychoterapii či medikaci v podobě antipsychotik.

Je vhodné upravit režim, využít speciální postupy a přístupy ve výchově a výuce. Je nutné vyhnout se nadměrnému stresu, rozvíjet různé aktivity, koníčky. U mnohých činností dochází k potlačení příznaků Tourettova syndromu.

Je důležité poučit okolí o tom, že dotyčný trpí Tourettovým syndromem, že není nevychovaný, aby se předešlo nedorozumění, nebo dokonce posměchu.

Většina lidí s Tourettovým syndromem se bez problémů zařadí do společnosti, studují, vykonávají povolání.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara