Vrozené malformační syndromy způs. známými zevními příčinami NJ

Popis: Vrozené malformační syndromy způs. známými zevními příčinami NJ
Kód diagnózy dle MKN-10: Q86

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou Q86

Podrobné informace o nemoci

Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je vrozeným syndromem, kterému lze velmi snadno předejít, tj. omezit příjem alkoholu během těhotenství. Objevuje se tedy u dětí žen alkoholiček. Fetální alkoholový syndrom zahrnuje velké množství...