Hydantoinátový syndrom plodu

Popis: Hydantoinátový syndrom plodu
Kód diagnózy dle MKN-10: Q861

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q86 - Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami‚ nezařazené jinde

Podrobné informace o nemoci

Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je vrozeným syndromem, kterému lze velmi snadno předejít, tj. omezit příjem alkoholu během těhotenství. Objevuje se tedy u dětí žen alkoholiček. Fetální alkoholový syndrom zahrnuje velké množství...