Mozkové aneurysma

Mozkové aneurysma neboli mozková výduť patří do nemocí tepen. Je to lokální vyboulení určité cévy, které vznikne následkem postižení nebo oslabení cévní stěny.

Mozkové aneurysma

Další názvy: aneurysma mozku

Příznaky

Aneurysma poruchy rovnováhy poruchy vidění ztuhlost krku

Týká se části těla

Diagnóza

Mozkové aneurysma je známé také jako tzv. intrakraniální aneurysma. Mozek je zásobován krví čtyřmi velkými tepnami, které se větví do menších cév, a právě v místech, kde se tyto cévy větví, vzniká většina mozkových aneurysmat.

Pokud céva praskne, začne se krev rozlévat kolem mozku. Na tuto událost zemře 50% lidí, ale ani ti, kteří přežijí, nemají ještě vyhráno. Polovina všech pacientů sice přežije, ale zůstane jim nějaké postižení. Mohou například začít špatně chodit, vidět, trpí výpadky paměti, nebo mají psychické problémy. Pouze čtvrtině pacientů se podaří se uzdravit zcela.

Aneurysma může vzniknout kdekoliv v těle, ale nejčastěji bývají postiženy právě mozkové cévy. Jestliže aneurysma v cévách zásobujících mozek praskne, dojde ke krvácení do mozku, jehož příznaky se podobají příznakům, jaké má mozková mrtvice. Tento stav potřebuje okamžitou léčbu, jinak může dojít k náhlému úmrtí. Mozkové aneurysma se zpravidla neodhalí dříve, dokud nedojde k jeho prasknutí.

Rizikové faktory vzniku

Přesné příčiny oslabení stěny cévy a vzniku tohoto typu aneurysmatu nejsou doposud známy, ale byly zjištěny rizikové faktory, mezi které patří kouření, vysoký krevní tlak, dědičnost a výskyt aneurysmatu u nejbližších příbuzných. Dále jsou to těžká poranění hlavy, zúžení aorty, některá genetická onemocnění a  Marfanův nebo Ehlers–Danlosův syndrom.

Příznaky mozkového aneurysmatu

Většina mozkových aneurysmat je až do prasknutí asymptomatická. Avšak dojde-li k prasknutí, nastává život ohrožující krvácení do mozku, které vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Příznaky se většinou vyskytují náhle. Jsou jimi zejména rychle nastupující, extrémně silná bolest hlavy, nevolnost a zvracení, ztuhlost krku.

POZOR! Ruptura aneurysmatu je velmi závažná a je třeba okamžitě volat záchrannou službu na čísle 155 nebo 112!

Mozkové aneurysma může vzácně vykazovat příznaky také bez ruptury, zejména velké aneurysma utlačující mozkovou tkáň nebo nervy. Mezi symptomy těchto aneurysmat patří:

  • častá bolest hlavy,
  • bolesti okolo oka nebo nad okem,
  • poruchy řeči,
  • poruchy vidění,
  • poruchy rovnováhy, 
  • problémy s krátkodobou pamětí.

Diagnóza

Mozkové aneurysma se diagnostikuje pomocí zobrazovacích metod. Pokud existuje podezření na ještě neprasklé aneurysma, používá se obvykle MRI nebo angiografie, a jestliže existuje podezření na prasklé aneurysma, pak lze provést diagnózu prostřednictvím CT, nebo (je-li nález CT negativní, ale pacient má stále symptomy ruptury aneurysmatu) lumbální punkcí, kdy se z kanálu páteře odebere malé množství mozkomíšního moku, a je-li v něm obsažena krev, pak je podezření na krvácení do mozku potvrzeno.

Léčba

Při volbě léčby mozkového aneurysmatu se bere v úvahu věk a zdravotní stav. V případě malého aneurysmatu jsou to léky na snížení krevního tlaku, změna životního stylu (zdravé stravování, odvykání kouření, pravidelný pohyb, méně tuků a hubnutí) a pravidelné kontroly. Velké aneurysma zase vyžaduje zákrok na cévní chirurgii. Při akutním prasknutí nebo krvácení do mozku je nezbytná okamžitá urgentní operace.

Operační metody

Coiling: Jedná se o endovaskulární zákrok, při kterém se do aneurysmatu vloží skrz malý řez v třísle za pomoci mikrokatetru spirálky, které jej vyplní a zamezí tak průtoku krve přes aneurysma.  

Clipping: U této metody jde o otevřenou operaci mozku. Chirurg při ní umístí na cévu, která přivádí krev do prasklého aneurysmatu svorku, a tím zabrání dalšímu krvácení přes aneurysma. Riziko vzniku komplikací a doba rekonvalescence jsou u tohoto operačního způsobu o něco vyšší než u mikroinvazivní metody - coilingu.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování