Expresivní porucha řeči

Popis: Expresivní porucha řeči
Kód diagnózy dle MKN-10: F801

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F80 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

Podrobné informace o nemoci

Afázie

Afázie je poruchou tzv. fatických funkcí, kterými jsou porozumění mluvené a psané řeči, čtení, nazývání a vytváření spontánní a opakované řeči. V podstatě se tedy jedná o nemohoucnost používání řeči, chápání...

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je narušený rozvoj řeči a jedná se zejména o vrozenou poruchu, která se projevuje opožděným vývojem řeči a ztíženou schopností či neschopností naučit se verbální komunikaci. Tato porucha však nijak nesouvisí...

Poruchy řeči

Porucha řeči neboli dysartrie vzniká na základě poškození motorického systému. Toto poškození může vzniknout následkem poškození centrálního nervového systému, ale také v důsledku poškození nervosvalového transferu nebo svalu...