První pomoc při mozkové příhodě

Velice vážný stav při kterém se nedostatečně prokrvuje mozek. Čím větší tepna je ucpána tím větší je riziko úmrtí a trvalých následků. Ucpání vzniká opět krevní sraženinou (75%) nebo prasknutím cévy (Aneurysma). Mozková příhoda přichází náhle bez předešlého varování. Postižený ztrácí vědomí, není schopný komunikovat, může mít svislý koutek, nebude se orientovat v čase ani prostoru, bude velice zmatený. Může být agresivní, ale také apatický. Nauzea, zvracení a bolest hlavy je také častým příznakem.

první pomoc při mozkové příhodě

Testy na potvrzení mozkové příhody

Jednoduchými testy můžete zjistit zda člověk utrpěl mozkovou příhodu nebo se jedná o jiný závažný stav. Stačí se postiženého zeptat zda by se mohl usmát, napočítat do 10, říct jak se jmenuje a kde se nachází a zda dokáže natáhnout ruce před sebe a udržet je chvilku ve vzduchu. Jestliže má člověk mozkovou mrtvici, tyto kroky nevykoná vůbec a nebo se značným úsilím.

První pomoc při mozkové příhodě

Posaďte postiženého a neprodleně volejte ZZS. Rozhodně nečekejte do rána, zda se stav nezlepší! V tomto ohledu hraje čas a pokud nejsou podány léky do 4 hodin od propuknutí prvních příznaků, léčba není účinná. Nepodceňujte žádný z těchto příznaků. Trvalé následky a smrt jsou v tomto případě velice pravděpodobné, čím delší je prodleva před podáním prvního léku, tím hůře se nemocný léčí.

Nebojte se poskytnout první pomoc, než se pokusíte o záchranu života nadechněte se a snažte se myslet na základní věci, nevymýšlejte složitosti, které vás kdysi učili ve škole. V jednoduchosti je krása a to platí i v první pomoci. Jestliže si nebudete vědět rady, při volání ZZS vám dispečeři vše srozumitelně povědí, nemusíte nic vědět, stačí jen vytočit tel. 155 a naslouchat.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování