Vetchozrakost

Vetchozrakostí se nazývá oční vada, která se objevuje s přibývajícím věkem, tj. od 45. roku. Jedná se o degeneraci, přirozené stárnutí oční čočky, která tak ztrácí svou elasticitu a plasticitu. Dochází k zvětšení a zhutnění jejího jádra, sklerotizují čočková vlákna. Čočka se stává objemnější, zvyšuje svou optickou mohutnost, čímž ale dochází ke zhoršení schopnosti zaostřovat. Problémy se tak nejprve objevují při pohledu do blízka.

Vetchozrakost (presbyopie)

Další názvy: stařecká vetchozrakost, presbyopie

Příznaky

bolest oka

Týká se části těla

Diagnóza

U lidí trpících hypermetropií se potom presbyopie začíná rozvíjet dříve než u oka, které nemá žádnou jinou oční vadu. U krátkozrakých se vyvíjí později.

Zprvu řeší lidé vetchozrakost oddalováním textu od očí, zakláněním hlavy nebo čtením na světle, při něm totiž dojde k zúžení zorniček. U dětí je schopnost zaostřit na vzdálenost cca 8 cm od oka. U člověka staršího 45 let se tato vzdálenost zvětšuje až na 33 cm.

Vývoj vetchozrakosti je individuální.

Příznaky vetchozrakosti

  • Rozmazané vidění
  • Neschopnost zaostřit nablízko
  • Únava očí
  • Bolesti hlavy

Diagnostika presbyopie

Presbyopii potvrdí oční lékař.

Provádí se čtení optotypů na čtecí tabuli, čtení textu, vyšetření autorefraktorem.

Korekce vetchozrakosti

Oko trpící presbyopií se koriguje pomocí spojné čočky, spojky, tj. + dioptrie. Často se volí multifokální skla, v případě, že má člověk kombinovanou vadu, tedy k presbyopii i krátkozrakost. Lidé pak nemusí mít brýle na dálku a do blízka, stačí jedny. Je možné též využít kontaktních čoček, které se také vyrábí i multifokální, či mikrochirurgické zákroky. Při takovém zákroku k řešení vetchozrakosti se nahrazuje poškozená oční čočka čočkou umělou, které je multifokální. Oko tak může zaostřit do všech vzdáleností.

Další možností korekce vetchozrakosti je laserová operace. Se změnou optické mohutnosti rohovky se zlepší i zrak.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování