Zelený zákal

Glaukomem označujeme stav, kdy v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku dochází i postižení a odumírání zrakového nervu, a tím i ztrátě vidění. Nejprve periferního a následně může pacient oslepnout zcela. Trpí jím asi 2% populace.

Rozvoj zeleného zákalu - glaukomu

Další názvy: glaukom, glaucoma, glaukom s otevřeným úhlem, glaukom s uzavřeným úhlem

Příznaky

bolest oka tlak na oko zarudnutí spojivek zastřené vidění zhoršení zraku

Týká se části těla

Diagnóza

Rizikové faktory rozvoje glaukomu

 • Věk nad 40
 • Diabetes mellitus – cukrovka
 • Srdečně – cévní onemocnění – zvýšený krevní tlak
 • Obezita
 • Poruchy funkce štítné žlázy aj.

Příznaky zeleného zákalu

V oku se nahromadí nitrooční tekutina, která neodtéká. Její hromadění utlačuje tkáně v oku, hlavně pak zrakový nerv. Nitrooční tekutinu nepřetržitě tvoří řasnaté tělísko, odtud se tekutina dostává před zornici, tj. do přední komory oční a oko opouští v místě duhovkorohovkového úhlu. Odtud se dostává do cévního řečiště. Je nepřetržitě v řasnatém tělísku, dále se dostává před zornici do přední komory oční a z oka vytéká v oblasti duhovkorohovkového úhlu do cévního řečiště. Důležitá je rovnováha mezi množstvím odteklé a nově vytvořené tekutiny. K zelenému zákalu tak může dojít v případě zvýšené tvorby nitrooční tekutiny nebo sníženému odtoku a narušenému vstřebávání tekutiny.

Typy glaukomů

V případě glaukomů rozeznáváme 4 typy:

 • Primární glaukom s otevřeným úhlem, tekutina sice odtéká, ale přesto dochází ke zvyšování nitroočního tlaku, je to chronická plíživá podoba. Rozvíjí se nepozorovaně, pacient v první fázi nemá žádné obtíže. Vysoký tlak se ovšem projeví otokem rohovky a útlakem zrakového nervu. Pacienti pak mají zhoršené vidění, mohou vnímat barevné kruhy okolo světelných zdrojů, mívají také bolesti hlavy. Neléčený stav se zhoršuje až k samotné slepotě.
 • Primární glaukom s uzavřeným úhlem, se nejčastěji projeví v podobě akutního glaukomu, tj., glaukomového záchvatu.  Je to stav bolestivý provázený poruchami vidění. Oko je tvrdé, zarudlé, zornice nereagují na osvit. Glaukomový záchvat vyžaduje lékařské řešení.
 • Sekundární glaukom se rozvíjí na podkladě jiného onemocnění oka nebo i jiných orgánů. Glaukom mohou vyvolat záněty nebo poranění oka, nitrooční krvácení, užívání kortikoidů, vysoký krevní tlak atd.
 • Vrozený glaukom se vyskytuje již v raném dětství a je dán poruchou vývoje odvodných cest.

Vyšetření potvrzující přítomnost zeleného zákalu

 • Provádí se standardní vyšetření zrakové ostrosti stanované podle přístroje – autorefraktoru, ale také čtení znaků na osvětlené tabuli – optotypy.
 • Vyšetření na štěrbinové lampě, což je mikroskop, díky němuž se nahlíží do oka na sítnici i zrakový nerv. Mnohdy je nutné před vyšetřením oko „rozkapat“.
 • Měření nitroočního tlaku se děje pomocí bezkontaktního tonometru, kdy je do oka „vyfouknut“ proud vzduchu, který zploští pacientovu rohovku. Při zvýšeném nitroočním tlaku ji zploští méně.
 • Vyšetření periferního vidění – perimetrie, určuje se rozsah zorného pole.
 • Je možné doplnit vyšetřením kontrastní citlivosti, čímž se upřesní stupeň poškození sítnice. K vyšetření se používají tzv. Snellenovy optotypy.
 • Vyšetření komorového úhlu se provádí při potvrzení přítomnosti zvýšeného nitroočního tlaku. Tímto vyšetřením se určí, o jaký typ glaukomu se jedná.

Léčba glaukomu

Glaukom je možné léčit pomocí farmak – očních kapek. Využívají se léčiva snižující tvorbu nitrooční tekutiny, urychlující odtok tekutiny pomocí rozšíření odtokových cest, léky zvyšující odtok tekutiny na principu osmózy a v neposlední řadě je možné u léčby glaukomu použít analoga prostaglandinů. Chirurgická léčba glaukomu je též možná. Existuje několik metod např. trabekuletomie vytvářející otvor, kterým může tekutina odtékat, sklerektomie, která má ve výsledku usnadnit vstřebávání nitrooční tekutiny, je možné také aplikovat drenážní implantátu aj. 

Prognóza

Zelený zákal v dnešní době není vyléčitelný, ale je léčitelný a může nemoc, její progresi zastavit nebo aspoň zpomalit, aby nedošlo ke ztrátě vidění.

Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování