Chondromalácie čéšky

Chondromalácie čéšky se také označuje jako chondropatie pately nebo jako běžecké koleno. Jedná se o onemocnění, které bývá jednou z nejčastějších příčin stálých bolestí kolenního kloubu a při kterém je poškozována chrupavka na povrchu čéšky.

Chondromalácie (měknutí) čéšky

Příznaky

Týká se části těla

Diagnóza

Jde o velmi časté onemocnění hlavně u mladých sportovců, ale může se objevit i u starších osob, jako příznak degenerativních změn (především artrózy). Z jakého důvodu chondromalácie pately vzniká, není prozatím zcela jasné. Možnými příčinami vzniku tohoto onemocnění jsou zranění kloubu mezi stehenní kostí a čéškou nebo také ne zrovna dobrá rotace stehenní a holenní kosti. Bolesti kolene se u tohoto onemocnění vyskytují nejen při pohybových aktivitách (běh, chůze, dřep), ale také u dlouhodobého sedu.

Příčiny

U zdravého kolena se čéška (patela) nachází před přední plochou kolenního kloubu. Při ohýbání kolene se čéška pohybuje nahoru po chrupavce na spodním konci kosti stehenní. Na čéšku se upínají některé stehenní svaly a samotná čéška je přes další šlachy a vazy připojena k holenní kosti. Při poškození jakékoliv struktury, jež se na čéšku upíná nebo se nachází v jejím okolí, nastává tření zadní plochy čéšky o stehenní kost a tím také zhoršení pohyblivosti pately. Toto tření může být příčinou poškození čéšky, a to vede právě k její chondromalácii neboli běžeckému kolenu.

Ale jak je zmíněno výše, příčina vzniku chondromalácie čéšky není stále zcela jasná. Mezi hlavní příčiny lze zařadit neideální polohu čéšky nebo poranění kolenního kloubu. Špatná poloha čéšky může vzniknout buď při nerovnováze svalových napětí, nebo také při abnormální poloze kostí dolní končetiny.

Rovnováha mezi napětím vnější a vnitřní hlavy svalu je velmi důležitá pro správnou pozici kolenního kloubu. Je-li vnitřní hlava oslabená, tak je čéška tažena na vnější stranu kolene, kde se dostává do kontaktu s výběžkem kosti stehenní, což může způsobit rozvoj degenerativních změn.

Rizikové faktory vzniku chondromalácie

Riziko vzniku chondromalácie čéšky zvyšují především následující rizikové faktory:

1) Věk

Vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění mají především dospívající a mladí dospělí, a to především během tzv. růstového spurtu (rychlého růstu během krátké doby). V tomto období se rychle vyvíjí a rostou kosti a svaly, což může mít za následek krátkodobou nestabilitu svalů a s tím spojené přetěžování čéšky a vývoj chondromalácie.

2) Pohlaví

Vyšší riziko vzniku chondropatie čéšky je u žen, protože mají méně svalové hmoty než muži a snadněji tak u nich dojde ke vzniku svalové nerovnováhy, a to vede k nestabilitě kolene a k většímu zatížení čéšky.

3) Dřívější poranění

Dřívější poranění čéšky, jako jsou luxace, pohmožděniny či fraktury, také zvyšují riziko vzniku chondromalacie čéšky.

4) Nadměrná fyzická aktivita

Také nadměrná námaha a cvičení jsou rizikovými faktory pro vznik chondromalacie čéšky. Riziko vzniku nemocnění struktur, které jsou kolenním kloubem tvořeny, zvyšuje i přílišné až nezdravé holdování sportu, a to takového, při kterém jsou kolena nadměrně zatěžována. Jedná se především o volejbal, běh skoky apod.

5) Zánět kloubů

Běžecké koleno může být i projevem artritidy, což je zánětlivé kloubní onemocnění. Takto postižená tkáň způsobuje narušení správné funkce čéšky, ta je přetěžována, a to může také vést k chondromalácii.

Příznaky chondromalácie

Nejčastějšími příznaky chondromalacie jsou:

 • bolest na přední straně kolene,
 • bolest při dlouhodobém sedu,
 • podlomení kolene při chůzi následkem bolesti a oslabení čtyřhlavého stehenního svalu.

Diagnostika

Diagnostika chondromalácie bývá často velmi obtížná. Ve většině případů jsou pacienty aktivní, mladí lidé ve věku 15-35 let. Tito lidé nemívají závažnější příznaky, ale postupem času se potíže začnou stupňovat a pacienti musí omezit své pohybové aktivity.

Pro stanovení závažnosti tohoto onemocnění se provádí vyšetření moderními zobrazovacími metodami, kterými jsou:

 • RTG kolenního kloubu – z rentgenového snímku je možné zjistit známky traumatického poranění (abrupce, fraktury atd.), degenerativních onemocnění (artrózy) a tvar a polohu čéšky.
 • magnetická rezonance -  toto vyšetření se řadí mezi nejčastěji prováděná vyšetření kolenního kloubu. Jeho cílem je zjištění stavu a opotřebení vazů, chrupavek a ostatních struktur kolenního kloubu a jeho okolí.
 • artroskopické vyšetření -  jde o nejméně invazivní výkon, při kterém lékař vsune dovnitř kolenního kloubu endoskop a tenkou trubičku s kamerou, díky které si pak může prohlédnout kolenní kloub a čéšku zevnitř a vidět rozsah postižení.

Léčba chondromalácie

Dvěma důležitými složkami léčebného programu jsou rehabilitační cvičení a edukace o problematice onemocnění. Díky edukaci může pacient pochopit, na jakém základě chondromalácie čéšky vznikla a jaký by měl být rekondiční postup.

Důležitým prvkem léčby je kompletní vyšetření pohybového aparátu, podle kterého se stanoví konkrétní dysbalance svalů, které mohou chondromalácii čéšky způsobovat. Na podkladě zjištěných informací se sestaví individuální terapeutický plán, jehož cílem je úprava nastavení kolenního kloubu. Terapie může zahrnovat:

 • posílení vnitřní hlavy čtyřhlavého stehenního svalu a zredukování napětí vnější hlavy
 • posílení stabilizátorů kyčelního kloubu
 • upravení nastavení hlezenního kloubu a nohy
 • opatření stélek do bot, kvůli úpravě nastavení nohou
 • použití tejpu (McConnell taping)

Pro zmírnění napětí zvolených svalových skupin lze použít techniku postizometrické relaxace, cvičení s masážními pomůckami nebo strečinku.

V další fázi se zaměřujeme na zkvalitnění stability kolenního kloubu a jeho zařazení do pohybových aktivit. V této fázi jsou vhodná cvičení na balančních pomůckách a nestabilních plochách.

Pohybová terapie - v některých případech je vhodné doplnit do pohybové terapie užívání protizánětlivých nesteroidních léků pro zmírnění bolesti kolenního kloubu.

Pokud není tato konzervativní terapie účinná, přistupuje se k některým z mnoha operačních zákroků podle míry poškození čéšky.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara