Botulismus

Botulismus je velmi nebezpečný stav, onemocnění, které způsobuje toxin bakterie Clostridium botulinum. Jedná se o neurotoxin, který se nachází v kontaminované potravě. Přenos z osoby na osobu není možný.

bakterie Clostridium botulinum

Patogen

C. botulinum je gram pozitivní tyčka, která tvoří spory. To je klidové stadium, které je velmi odolné, a to i proti vysokým teplotám. Bakterie může žít a růst v prostředí bez kyslíku, tj. jsou to anaerobové. Přirozeně žijí v trávicím traktu domácích zvířat.

Toxin

Botulotoxin je též známý jako klobásový jed, neodolá vysokým teplotám, tj. je termolabilní, a je destruován varem trvajícím cca 1‒15 minut. Botulotoxin je také citlivý na záření i světlo a rozkládá se také v alkalickém (zásaditém) prostředí. Vyskytuje se v 7 podtypech (A‒G), ale ne všechny jsou pro člověka nebezpečné. Dávka, která může člověka usmrtit, je velmi malá, např. 1 gram krystalického botulotoxinu by mohl zabít až milion lidí.

Zdroj infekce pro lidi

K intoxikaci člověka může dojít hlavně požitím kontaminovaných potravin. Jedná se o zeleninové a masové konzervy, popř. včelí med. Rizikové jsou hlavně konzervy, které jsou nafouklé, mají změněnou chuť (byť to nemusí být výrazné) a neprošly dostatečnou tepelnou úpravou. V některých případech může dojít k intoxikaci také skrz poranění, kdy se do rány dostanou spory, které se pak v uzavírající ráně bez přístupu kyslíku probudí. C. botulin se v ráně pomnoží a produkuje neurotoxin.

Další cestou intoxikace je inhalační, tj. toxin je vdechnut, tento způsob je však velmi vzácný.

Příznaky botulismu

Otrava botulotoxinem se projevuje hlavně postiženým nervového systému. Dochází k postupné celkové paralýze, která končí selháním dýchání, když ochrnou dýchací svaly. Příznaky se nejčastěji objevují po cca 12‒36 hodinách po konzumaci „otrávené“ potraviny. Ačkoli je výskyt nemoci málo častý, úmrtnost na ni je vysoká a vyžaduje okamžitou léčbu.

Nejdříve se objeví:

 • Únava
 • Slabost
 • Závratě
 • Zamlžené vidění
 • Sucho v ústech
 • Potíže s polykáním
 • Zhoršené mluvení
 • Zvracení
 • Průjem/zácpa

S postupem postižení nerovového systému se objevuje

 • svalová slabost v oblasti krku
 • slabost horních končetin
 • slabost dýchacích svalů i svalů dolních končetin

Diagnostika a léčba botulismu

Určení správné diagnózy musí být rychlé. V krvi, stolici postiženého se nachází botulotoxin a také je přítomen v potravině, kterou snědl.

Jako léčba se podává antitoxin.

Prevence

 • Dostatečná tepelná úprava potravin
 • Dodržování hygieny
 • Nekonzumovat podezřelé konzervy
 • Po poranění dostatečně očistit ránu

Využití botulotoxinu

Botulotoxin je možné využít i k řešení některých obtíží. Podává se v tak nízkých dávkách, že nemůže pacienta ohrozit botulismem. Je hojně využíván k estetickým účelům, vyhlazení vrásek.

Využívá se však také k léčbě některých neurologických stavů, např. spastické stavy, a to včetně dětské mozkové obrny, různé typy nekontrolovatelného třesu. Je možné s jeho pomocí řešit močovou inkontinenci.

pletení a háčkování