Černý kašel

Původcem černého kašle je gramnegativní, což je nepohyblivý aerobní kokobacil Bordetella pertusis. Tento je velmi citlivý na životní podmínky a mimo lidský organismus dlouho nevydrží a hyne. Její buněčná stěna a pouzdro obsahujíce řadu látek – adheziv, fimbrií a toxinů, což jí pomáhá usadit se v dýchacích cestách.

Černý kašel

Latinsky: Pertussis

Další názvy: dávivý kašel, pertuse

Příznaky

štěkavý kašel záchvaty kašle

Očkování

Diagnóza

Výskyt

Vzhledem k proočkovanosti populace není výskyt černého kašle příliš častý, ale je vždy nutné na tuto infekci pomýšlet, jelikož její incidence stoupá. Imunita získaná po očkování na černý kašel není dlouhodobá a klesá od cca 3. roku po naočkování. Je tedy možné nakazit se bakterií působící černý kašel opakovaně. Ani po infekci černým kašlem není získaná imunita doživotní. Zdrojem infekce je nakažený člověk, často jsou to lidé, u nichž je průběh černého kašle atypický nebo slabý a ani netuší, že jsou nakažení. Přenáší se kapénkovou cestou a inkubační doba je 1-3 týdny. Vnímavé k této infekci jsou hlavně děti, u nichž může být průběh nemoci velmi bouřlivý.

Patogeneze

Nemoc má dvě fáze, kdy je možné určit fázi kolonizace a následně toxémie. Kolonizace je charakterizovaná vstupem bakterie do hostitele, přichycení v dýchacích cestách na řasinkový epitel a pomnožení. V tuto dobu se černý kašel projevuje jako běžný zánět horních cest dýchacích. Druhý týden se intenzita obtíží zvyšuje. Dochází k  poškození až zničení postižené sliznice, do které migrují buňky imunitního systému a dochází k rozvoji zánětu v okolí bronchů a může dojít i k zánětu plicní tkáně – intersticiální pneumonii. Toto stádium je také spojeno s vysokou tvorbou vazkého hlenu. Je narušen čistící mechanismus zajišťovaný řasinkami epitelu a dochází k objevení typického záchvatovitého kašle.

Druhá fáze černého kašle, tj. toxémie je charakterizována prodlužováním záchvatů kašle. Toxiny bakterií nejsou dostatečně rozpoznávány a vychytávány imunitním systémem, dostávají se do krve a do celého těla.

Příznaky černého kašle

Někdy černý kašel proběhne jen jako slabý zánět horních cest dýchacích. Běžně je ale typické, že má onemocnění tři klinická stádia. Katarální, paroxysmální a rekonvalescence. Průběh černého kašle záleží na věku, zdravotní kondici nakaženého, zda je očkován atd.

Katarální stádium trvá cca 1-3 týdny, jeho nástup je pomalý, nenápadný, není příliš vysoká teplota, je slzení, pokašlávání, rýma, únava, nechutenství.

Paroxysmální stádium černého kašel je typické rozvojem záchvatů suchého, štěkavého kašle, který je dráždivý a doprovázený rudnutím a modráním (nedostatečným okysličením nemocného) v obličeji. Někdy může záchvat kašle skončit vykašláním hlenu, nebo dokonce zvracením, od toho pochází jeho lidový název – dávivý kašel. Nemocný má vlhké oči, oteklá víčky, překrvené spojivky, může dojít k i popraskání žilek v oku při záchvatu kašle. Záchvaty jsou velmi vyčerpávající, může jich být až 40 za den. Paroxysmální období je asi 2-5 týdnů.

Pak nastupuje stádium rekonvalescence, kdy se počet záchvatů snižuje. Kašel a pokašlávání může přetrvat ještě mnoho týdnů po překonání nemoci. Běžná doba rekonvalescence je cca 100 dní.

Komplikace

Komplikace náležející k černému kašli se častěji vyskytují u malých dětí, patří k nim krvácení pod spojivky, krvácení z nosu, otok obličeje atd. Může se vyvinout těžký zánět plic. Dále se může vyskytnout hnisavý zánět středouší, křeče, nechutenství, podvýživa. Další nasedající infekce.

Méně častý je potom vznik pneumotoraxu – tj. do dutiny hrudní se dostane vzduch.

Krvácení pod mozkové pleny.

Diagnostika

Je důležité včas zjistit správnou diagnózu. Vychází z klinického obrazu záchvatovitého kašle. Je zvýšený počet leukocytů.

Laboratorní detekce bakterie – kultivace a izolace, PCR (polymerázová řetězová reakce – detekce bakteriální DNA) a sérologie, tj. nalezení specifických protilátek proti bakterii.

Černý kašel a jeho léčba

Nekomplikované případy černého kašle jsou léčeny v domácím prostředí, ale u těžších případů, a pokud jsou nakaženy malé děti, je vhodné nemocného hospitalizovat.
Léčí se antibiotiky, první volbou antibiotické léčby spojené s černým kašlem jsou makrolidová antibiotika - erytromycin, klaritromycin
Je doporučováno zvlhčovat vzduch v místnosti.

Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara