Proleženiny

Největším strašákem dlouhodobého pobytu v nemocnici, kdy se nemůžete hýbat a jste odkázáni na sesterskou pomoc, jsou samozřejmě proleženiny, neboli dekubity. Jedná se o ošklivé hnisající rány, které se špatně hojí a způsobují pacientovi značné nepříjemnosti. Vznikají za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

Příčina tlakových bolestí, vznik dekubitů (proleženin)

Latinsky: dekubitus

Další názvy: Dekubity, Tlakové léze, vředy

Příznaky

Týká se části těla

Diagnóza

Příčiny vzniku proleženin

 • Vlhkost
 • Tření
 • Tlak
 • Kost je blízko povrchu

Tyto příčiny jsou ještě doplněny váhou pacienta, nadměrným pocením, cukrovkou, inkontinencí, tělesnou teplotou a stavem výživy.

V zásadě je jedno, zda je pacient obézní či trpí podváhou, proleženina se může objevit u každého člověka, který splňuje výše uvedené podmínky. Proleženiny se objevují velice rychle a mezi prvním příznakem a otevřenou ránou může být klidně jen pár hodin. Proto je velice důležitá prevence! Naštěstí je výskyt dekubitů momentálně mnohem nižší než tomu bylo dříve, hlavně díky prevenci a poskytováním antidekubitárních pomůcek.

Fáze

Stádia poškození při nadměrném či dlouhodobém tlaku (vznik proleženin)

Stádia poškození při nadměrném či dlouhodobém tlaku (vznik proleženin)

Proleženina má 5 základních fází, které se mohou různě prolínat a doplňovat.

 • Zarudnutí místa
 • Zarudnutí se zduřením a možností povrchové poškození kůže
 • Otevřená rána s postupem do okolí – zvředovatení kůže (ulcerace)
 • Vřed je rozšířen do podkoží a do svalů (otok, zduření, zanícení)
 • Nekróza (odumření tkáně)

Léčba proleženin

Léčba je dlouhá a obtížná, v první řadě musí být odstraněny příčiny vzniku. Postižená část nesmí být vystavena tlaku a vlhku. Používají se antidekubitární pomůcky, sterilní vlhké krytí a masti do okolní kůže, která ještě nebyla napadena. Léčba se skládá z několika fází, které se doplňují. Nejdříve je potřeba zbavit se odumřelé tkáně a ránu zcela vyčistit od hnisání. Poté může být použit léčebný proces vlhkým hojením, který pomalu hojí okolí rány a rána se zatahuje.

Prevence

Nejdůležitějším v léčbě proleženin je samozřejmě prevence! Proto je důležité, jestliže máte příbuzného nebo sami ležíte v nemocnici, pravidelně polohovat! Poloha by se měla měnit každou 1 – 2 hodiny, vždy by se měla dodržovat zásada – pravý bok, záda, levý bok nebo opačně. Pokud ovšem otáčení stav pacienta neumožňuje snažte se zařídit antidekubitární matraci a polštáře na podložení.

Nejrizikovější místa pro vznik dekubitů

 • Poloha na zádech – týlní kost, 7 krční obratel, lopatky, lokty, oblast kříže, paty
 • Poloha na boku – kost spánková, ramenní kloub, kyčel, koleno, celá noha (pata, nárt, palec)
 • Poloha na břiše – lícní kost, ucho, hřeben kosti kyčelní, nárt a palec
Autor: Lucie Kliková

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování