Dekubitální vřed a proleženina

Popis: Dekubitální vřed a proleženina
Kód diagnózy dle MKN-10: L89

Kapitola: XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou L89

Podrobné informace o nemoci

Proleženiny

Největším strašákem dlouhodobého pobytu v nemocnici, kdy se nemůžete hýbat a jste odkázáni na sesterskou pomoc, jsou samozřejmě proleženiny, neboli dekubity. Jedná se o ošklivé hnisající rány, které se špatně hojí...