Diabetická noha

Jako diabetická nebo i cukrovková noha jsou označovány poměrně časté zdravotní problémy dolních končetin, které se vyskytují především u diabetiků, což jsou pacienti trpící poruchou metabolismu cukrů.

Diabetická noha

Další názvy: syndrom diabetické nohy, cukrovková noha

Příznaky

Gangréna infekce ischemie nehojící se rány vředy

Týká se části těla

Diagnóza

Jde o destruktivní postižení tkáně dolních končetin od kotníku až k prstům. Ročně se toto onemocnění objeví asi u 41 000 nových pacientů. Tento stav by lidé neměli nikdy brát na lehkou váhu, neboť bez včasné léčby může vést k vývoji závažných komplikací či dokonce až k amputaci postižené končetiny.

Výskyt

I když nejvíce postiženými osobami jsou diabetici, může se tzv. syndrom diabetické nohy rozvinout i u pacientů s gangrénou, ulcerací nebo po amputaci určité části dolní končetiny. Diabetická noha se u cukrovkárov vyskytuje asi 17 – 50krát častěji, než u lidí, kterým diabetes mellitus diagnostikován nebyl.

Gangréna se poté vyskytne přibližně u 4 – 10 % diabetiků a v tomto případě je amputace nutná asi u 1% případů. Protože diabetici o své nemoci vědí, tak se mohou zaměřit na prevenci, která by měla rozvoji diabetické nohy předejít. Ale bohužel -  asi v 15- 19 případech je diabetes mellitus diagnostikován teprve tehdy, kdy se pacient potýká již s velmi vážnými zdravotními problémy, a lékaři jsou nuceni přistoupit k amputaci.

Příčiny vzniku

Hlavní příčinou vzniku diabetické nohy u pacientů s cukrovkou je chronická hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi), což obvykle způsobuje poruchy cévního a nervového zásobení.

Další hlavní příčiny vzniku diabetické nohy jsou dvě:

1) Neuropatie

U diabetiků vzniká kvůli cévním anomáliím poměrně často rozvinutá diabetická neuropatie (onemocnění vláken autonomních a periferních nervů), kdy je snížena citlivost na vnější podněty a také schopnost zpětné reakce. Neuropatie je v podstatě souhrnem vaskulárních a metabolických příčin.

2) Ischemie

Jedná se o snižování průtoku cév, které je způsobeno především aterosklerotickými změnami na jejich stěnách, a to má za následek nedokrvení končetin. Tím pádem se ve spojení s poruchami imunitních mechanismů a se sklonem k pomalému hojení ran vyskytují poměrně často kožní infekce či dokonce odumírání tkání. U diabetiků dochází ke vzniku stenóz a uzávěrů periferních tepen nejčastěji pod kolenem nebo v případě nediabetiků ve stehně.

Příznaky

Diabetická noha se projevuje hlavně gangrénou, ulcerací a různými infekcemi. Nejčastějšími místy, kde se tyto symptomy projevují, jsou plosky nohou, paty, prostory těsně za prsty a palce.

Mezi další příznaky diabetické nohy patří:

 • ztráta citlivosti,
 • svědění či pálení nohou,
 • změna barvy a teploty kůže,
 • puchýře a rány, které se nehojí,
 • ischemická gangréna,
 • neuropatické vředy,
 • infekční gangréna,
 • infekce hlubokých měkkých tkání,
 • nekróza kůže a přilehlých struktur,
 • osteoartritida,
 • osteomyelitida,
 • Charcotova osteoartropatie.

Klasifikace

Ke zjištění závažnosti postižení dolní končetiny, rozlišují lékaři dnes jednotlivé fáze syndromu diabetické nohy podle Wagnerovy klasifikace:

1. stupeň – povrchová ulcerace,  zpravidla bez známek infekce,

2. stupeň – hlubší ulcerace, pronikající do podkožní tkáně, většinou bez jakékoliv infekce,

3. stupeň – hluboká ulcerace, která proniká do kloubů a kostí, nebo závažná infekce (absces, flegmóny,  artritida, osteomyelitida),

4. stupeň – lokalizovaná gangréna, například na patách apod.,,

5. stupeň – gangréna celé nohy.

Léčba

Léčba diabetické nohy musí být vždy komplexní, multidisciplinární a individuální. Ta pak není zaměřena jen na samotné pacientovy zdravotní komplikace, ale je nutné, aby byla cílena i na jejich příčiny vzniku, likvidaci infekce a na zlepšení stavu metabolismu.

Proto je důležitým úkolem léčby správná kompenzace cukrovky, upravení nutričních, metabolických poruch a nastavení vhodné diety. Mimo to se lékaři soustředí i na léčbu vysoké hladiny cholesterolu nebo vysokého krevního tlaku.

Prevence

Díky prevenci lze až ve třech čtvrtinách případů zabránit rozvoji diabetické nohy a následné amputaci končetiny. Rizikoví pacienti by se proto měli snažit dodržovat správnou kompenzaci diabetu a pravidelně své dolní končetiny kontrolovat, všímat si všech různých změn, otoků, otlaků, odřenin nebo jiných ran a  jejich rozvoj následně konzultovat s ošetřujícím lékařem. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování