Gangréna

Gangréna je nebezpečný, až život ohrožující stav. Její podstatou je odumírání postižených tkání, v nichž nedochází k dostatečnému zásobení živinami a kyslíkem. Častá je pak infekce anaerobními bakteriemi, tj. bakteriemi žijícími bez přístupu kyslíku.

Gangréna, sněť

Latinsky: gangraena

Další názvy: sněť, nekróza

Příznaky

zapáchající kůže zčernání tkáně

Týká se části těla

Diagnóza

Rizikové faktory pro vznik gangrény

Vznik gangrény

Výše zmíněné rizikové faktory mohou vyvolat zhoršené zásobení tkání kyslíkem. Dochází k ischémiím a snižuje se schopnost tkání hojit se, pokud dojde k narušení kožního krytu či hlubšímu zranění. Vážnou komplikací je napadení rány bakteriemi. 

Typy gangrén

  • Suchá sněť ‒ stav, při kterém dochází k nedokysličení tkáně, které na tomto podkladě začnou odumírat, není přítomná infekce. Okrajové části postiženého místa černají a zasychají. Kůže připomíná pergamen. Ve fyziologickém měřítku se toto děje např. při odpadnutí pupečníku novorozence.
  • Vlhká sněť ‒ do odumírající tkáně se zanesla infekce, což vyvolává zápach a hnisání. Poškozená tkáň se mění do cárovité, špinavé a zapáchající hmoty. Průnik bakterií a toxinů do krevního oběhu pak může ohrozit postiženého na životě.
  • Plynatá sněť ‒ gangréna je způsobena bakteriemi ze skupiny klostridií, jedná se o anaerobní bakterie, které devastují tkáně a uvolňují velké množství toxinů. Postižené tkáně jsou při tomto druhu gangrény oteklé, je přítomno hnisání a při pohmatu je možné cítit třaskání bublin plynu, neboť klostridia mění glykogen na metan. Jedná se o smrtelnou formu sněti.

Léčebné postupy při gangréně

Léčba musí probíhat intenzivně, podávají se nitrožilní antibiotika ve vysokých dávkách. V případě vlhké a plynaté sněti je nutné odstranit poškozenou tkáň, může dojít až k amputaci postižené části.  Je možné též využít prostředí s vysokým tlakem kyslíku, tj. hyperbarickou komoru. 

Prevence

Odstranění příčin, tj. léčba ischemické nemoci a diabetu, ošetřování vzniklých ran.

Komplikace spojené s gangrénami

  • Otrava krve ‒ bakterémie a toxémie, tj. přítomnost bakterií a jejich toxinů v krevním oběhu.
  • Smrt
  • Ztráta místa postižení, tj. např. končetiny
Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara