Nedomykavost chlopně

Nedomykavost chlopně patří mezi chlopenní srdeční vady. Může postihnout jakoukoli chlopeň v srdci. Nejčastěji se však jedná o chlopeň aortální a mitrální.

Nedomykavost chlopně

Další názvy: regurgitace, insuficience

Příznaky

nepravidelný tep poruchy vědomí

Týká se části těla

Diagnóza

Funkce chlopní

Chlopně zajišťují v srdci jednosměrný tok krve mezi jednotlivými srdečními oddíly a dále pak také do plic a těla. Musí být tedy dokonale pružné a utěsnit otvor, kterým krev proudí. Při stenózách je přítomné zúžení otvoru, kterým krev protéká, neboť je chlopeň méně pohyblivá, u nedomykavosti je to naopak. Chlopeň ne zcela pevně uzavře průtokový otvor.

Příčiny nedomykavosti chlopní

  • Vrozené, např. onemocnění pojiva
  • Získané, jsou častější. Může se jednat o stav po infekci, u revmatických nemocí

Co se v srdci děje

Při nedomykavosti se část vytlačené krve vrací zpátky do oddílu, ze kterého byla vypuzena, tj. např. ze srdeční komory zpět do srdeční síně nebo z těla zpět do levé komory. To vede k objemovému přetížení jednotlivých částí srdce. Krom nově přiteklé krve musí pojmout i krev, která se vrátila zpět. Srdce si s danou situací umí nějaký čas poradit, jsou zapojeny kompenzační mechanismy, postupně však dochází k poškození funkce srdce jako pumpy. Aby srdeční oddíl vytlačil celé množství krve, musí vyvinout více síly a později dochází k rozšíření oddílu, tj. dilataci, kdy však sval ztrácí svou sílu se potřebně stáhnout a vypudit krev.

Příznaky nedomykavosti chlopně

Příznaky se odvíjí hlavně od postižené chlopně. Nejčastěji se jedná o únavu, dušnost, bolesti na hrudi, nepravidelný tep a zhoršení zvládání fyzické námahy. Mohou se také objevit poruchy vědomí a pády.

Určení diagnózy

  • Poslech srdce, kdy jsou nad poškozenými chlopněmi slyšet šelesty, jedná o zvuk, který se objeví při návratu krve do oddílu, ze kterého byla vypuzená
  • EKG má spíše informativní význam
  • ECHO ‒ srdeční ultrazvuk zobrazí pohyb chlopně a tok krve
  • Jícnové echo, ultrazvuková sonda je zavedena jícnem a je možné sledovat srdce i „ze zadu“
  • Může se též provést srdeční katetrizace či zátěžové vyšetření

Léčba

Léčba se odvíjí od závažnosti stavu nedomykavosti a obtíží pacienta.

Může se řešit farmakologicky, tj. pomocí léků, které upraví srdeční činnost, rozšíří cévy atd.

U těžších případů se volí srdeční operace. Někdy je možné chlopeň upravit tak, aby opět plnila svou funkci, tj. udělat plastiku chlopně. V jiných případech je nutné chlopeň nahradit. Je možný výběr mezi mechanickou chlopní (jsou vyrobeny ze slitin kovů a umělých hmot) a biologickou (upravená tkáň zvířecího původu).

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování