Nepravidelný tep

Nepravidelný tep může být příznakem následujících nemocí:

Fibrilace síní

Nedomykavost chlopně

Osteomalacie

pletení a háčkování