Nepravidelný tep

Nepravidelný tep může být příznakem následujících nemocí:

Fibrilace síní