Dalekozrakost

Dalekozrakost je oční vada, kterou způsobuje nepoměr mezi délkou oka a lomivostí optických prostředí oka. Hypermetropické oči jsou v poměru k lomivosti optického prostředí krátké, nebo je přítomné méně lomivé optické prostředí. Tento fakt způsobí, že zaostřené sbíhající se paprsky, dopadají za sítnici, kde se teprve protínají, tj. ohnisko je za sítnicí, a tak vzniká rozostřený, zamlžený obraz.

Dalekozrakost a krátkozrakost

Latinsky: hypermetropia

Další názvy: hypermetropie, vetchozrakost

Příznaky

pálení očí překrvené oko suché oko únava očí

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Dalekozraké oko je schopné malou hypermetropii vyrovnat samo pomocí akomodace, stažení oční čočky, tím zaostří, ale tím je oko nadměrně zatěžováno a se stářím navíc klesá schopnost akomodace oka a vada se začne projevovat.

Děti jsou přirozeně hypermetropické, většinou mají dioptrie  +2 až +3. Postupným vývojem oka se vada normalizuje a vymizí.

Příznaky spojené s dalekozrakostí

Nekorigovaná dalekozrakost se projevuje:

  • Únavou očí
  • Pálením
  • Bolestí
  • Suchostí oka
  • Překrveným
  • Bolestí hlavy aj.

Vyšetření dalekozrakosti

  • Optotypy  –  čtení písmen, čísel, znaků z tabule
  • Čtení textu v různé velikosti písma
  • Použití autorefraktoru, který měří skutečné poměry v oku

Korekce dalekozrakosti

Pro vyrovnání vady se využívají spojené čočky, tj. spojky se znaménkem +. Tato čočka je nejsilnější uprostřed a směrem i okrajům se zužuje. Tato skla „zvětšují.“

Je možné využít skla k vsazení do obrub, či je možné využít kontaktní čočky.

Správná síla čoček, počet dioptrií se určuje pomocí výsledku z autorefraktoru. Síla čoček, které bude pacient nosit, se upravuje pomocí speciálních obrouček, do nichž lze vkládat skla různé dioptrické mohutnosti.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování