Akomodace oka

Akomodace je schopnost oka vidět ostře různě vzdálené předměty. Jedná se o proces, při kterém se mění  optická mohutnost oka obratlovců, a tím se oko na různě vzdálené předměty zaostřuje. Tuto optickou mohutnost mění oční sval vyklenutím nebo zploštěním čočky.

Pohled do blízka - akomodace

Jak to funguje?

Pokud je oko bez očních vad, nemusí na dálku prakticky vůbec zaostřovat. Je uvolněné a neakomoduje. Při pohledu na bližší předměty se již mechanismy akomodace spouštějí a dochází k zúžení zorničky a k vyklenutí čočky směrem vpřed. 

Akomodace probíhá samovolně, ale dá se vyvolat také vědomě tím, že nějaký předmět záměrně rozostříte. Pružná oční čočka je přichycena na vláknech řasnatého tělíska. Jejich napětí reguluje ciliární sval. Řasnaté tělísko oční čočku napíná a zplošťuje. Rovnováha mezi silami, které vznikají pružností čočky a silami pružnosti řasnatého tělíska způsobuje, že čočka oka je zaostřena do dálky, a je nejvíce zploštělá.  Výše popsaná situace, kdy je oko zaostřeno do dálky nastává, pokud jsou ciliární svaly uvolněny. Když chceme zaostřit na blízký předmět, začnou tyto svaly působit tak, že sníží tah řasnatého tělíska a čočka se více zaoblí. Tím se zvětší její optická mohutnost a dojde k zaostření na bližší předmět. Subjektivně nejvíce pohodlný je proto pohled do dálky, kdy jsou akomodační svaly zcela uvolněné. Zaostření na blízko totiž vyžaduje jistou námahu akomodačních svalů.

Zdravé lidské oko mění optickou mohutnost čočky o 12–15 dioptrií, čímž se dokáže akomodovat až na vzdálenost 7 cm. Tato změna probíhá za 0,35 až 1,5 sekund a provází ji konvergence optické osy obou očí (sbíhavost při zaměření na blízký předmět) a zmenšení zornice.

Pokud akomodace nefunguje zcela správně, pravděpodobně trpíte krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Akomodace se stává obtížnější také s přibývajícím věkem. Při práci na blízké vzdálenosti nebo při čtení nastávají problémy. Tato oční vada se nazývá presbyopie neboli stařecká vetchozrakost. 

Poruchy akomodace

Nejčastějšími poruchami akomodace oka jsou:

  • Krátkozrakost neboli myopie je stav, kdy ostrý obraz vzdálených předmětů vzniká před sítnicí. Koriguje se brýlemi (čočkami) rozptylkami.
  • Dalekozrakost neboli hypermetropie je stav, kdy ostrý obraz blízkých předmětů vzniká za sítnicí. Koriguje se brýlemi (čočkami) spojkami.
  • Presbyopie je zhoršování schopnosti akomodace s přibývajícím věkem. Šíře i rychlost akomodace s věkem klesá. Člověk není schopen zaostřit na blízké předměty, například při čtení.
Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování