Krátkozrakost

Krátkozrakost (myopie) je oční vada, kterou má na svědomí „prodloužení“ očního bulbu, tj. zvětšení předozadní osy oka nebo zvýšená lomivost optického systému oka. Postihuje asi 30% obyvatelstva. Oko myopika vidí špatně, tedy neostře na dálku. Okem procházející paprsky se kříží před sítnicí, tam je také ohnisko a ostrý obraz.

Dalekozrakost a krátkozrakost

Latinsky: myopia

Další názvy: myopia, myopia simplex, myopia modica, myopia gravis, lehká krátkozrakost, středně těžká krátkozrakost, těžká krátkozrakost, vrozená krátkozrakost

Příznaky

mhouření očí

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Krátkozrakost dělíme dle počtu dioptrií na

 • Prostou ‒ počet dioptrií nepřesahuje -3
 • Střední ‒ do -6 dioptrií
 • Těžkou ‒ počet dioptrií je vyšší než -6

Je možné myopii také dělit dle progrese, postupu zhoršování:

 • Stacionární ‒ nedochází k zhoršování, či pouze pomalému
 • Progresivní ‒ dochází k rychlému nárůstu počtu dioptrií, ale také ke změnám na sítnici, ztenčuje se skléra (bělima) aj.

Příznaky krátkozrakosti

 • Mhouření očí při pohledu do dálky
 • Dívání se na předměty z blízka
 • Rozmazané vidění do dálky
 • Bolesti hlavy

Příčiny vedoucí ke vzniku myopie

 • Dědičná predispozice
 • Abnormální tvar očnice
 • Poruchy ve stavbě oka

Korekce krátkozrakého oka

Krátkozraké oko vyžaduje mínusová skla, tj. rozptylky, aby se ohnisko posunulo na sítnici.

Je možné využít různých typů skel vsazených do brýlových obrub.

Další možností je využívání kontaktních čoček.

V dnešní době je též populární využití laserových operací, které mohou zbavit této oční vady zcela. Po úpravě rohovky dochází k rozptýlení dopadajících paprsků a ohnisko se dostane na sítnici.

Nitrooční operace se volí u vyšších dioptrií, kdy se nahrazuje i oční čočka, nebo se vloží další přídatná k úpravě lomu světla.

Vyšetření očí

K určení, zda člověk trpí krátkozrakostí, je nutné navštívit očního lékaře. Ten provede sadu vyšetření, které potvrdí nejen vadu, ale určí i počet dioptrií, které je nutné dát ke korekci vady.

Součástí vyšetření je čtení optotypů ze světelné tabule, která je 6 metrů vzdálená. Může jít o čísla, písmena či znaky.

Využití autorefraktoru, který promítá na sítnici obraz, který automaticky vyhodnocuje aurčí počet dioptrií nutných pro korekci myopického oka.

Důležitou součástí očního vyšetření je i vyzkoušení dioptrií, zda je pacient schopný s nimi vidět, zda je mu zvolená síla pohodlná. To provádí lékař pomocí brýlí, do kterých se dají vsazovat skla různých dioptrií, a pacient následně čte optotypy, až se dosáhne vhodné korekce.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování