Rozštěp rtu a patra

Rozštěpy rtu a patra jsou vrozené vývojové vady obličeje vznikající z důvodu abnormálního vývoje obličejových výběžků v průběhu růstu embrya.

Rozštěp rtu a patra

Rozštěpy obličeje bývají buď jednostranné, nebo oboustranné, přičemž mohou postihnout ret, patro a čelist. Dále se vyskytují i izolované rozštěpy patra, kdy může být zasaženo současně měkké a tvrdé patro, nebo jen měkké patro. Nemusí se však vždy jednat o zcela nesrostlé tkáně patra, ale pouze o špatné upnutí svalů nebo zdvojení krčních mandlí.

Výskyt rozštěpů rtu a patra

Tyto defekty jsou druhými nejčastěji se vyskytujícími vrozenými vadami. Ve střední Evropě k nim dochází u jednoho z 600 až 700 novorozenců, přičemž chlapci bývají postiženi častěji než dívky. 

Co může být příčinou vzniku rozštěpů

Vznik rozštěpů rtu a patra může být způsoben různými faktory, z nichž nejvýznamnějšími jsou:

 • Vnější vlivy během těhotenství – jedná se především o onemocnění nastávající matky, jako jsou například zarděnky, příušnice nebo toxoplazmóza.Dalšími negativními příčinami mohou být vedlejší účinky léků, konzumace alkoholu, drogová závislost a škodlivé fyzikální vlivy - rentgenové a ionizující záření.
 • Genetické predispozice – závěry nejnovějších vědeckých studií prokázaly, že genetické faktory hrají v dědičnosti rozštěpů rtu a patra mnohem významnější roli, než se původně předpokládalo.

V mnoha případech se však spouštěč této vrozené vady nedá dosud zcela přesně identifikovat a příčina jejího vzniku tak zůstává stále nejasná. Za účelem profylaxe (prevence) je těhotným ženám doporučováno, aby se vyhýbaly nejen výše zmíněným vnějším vlivům, ale aby užívaly i vitamínové přípravky (hlavně B-komplex a kyselinu listovou). Rozštěpy vznikají již v 5. až 8. týdnu těhotenství, a proto jsou profylaktická (preventivní) opatření velmi důležitá zejména v prvních týdnech těhotenství.

Formy rozštěpů

Podle míry závažnosti rozlišujeme tyto formy rozštěpů:

1) Rozštěpy rtu

 • naznačený rozštěp rtu - nejméně závažná forma,
 • jednostranný rozštěp rtu - neúplný či úplný,
 • oboustranný rozštěp rtu – neúplný nebo úplný,
 • rozštěp rtu a čelisti - jednostranný, oboustranný; neúplný či úplný,
 • celkový rozštěp rtu a patra - jednostranný, oboustranný; neúplný nebo úplný. Postižen bývá ret, čelist a také patro.

2) Izolovaný rozštěp patra

 • úplný rozštěp patra – tvrdého i měkkého patra,
 • izolovaný rozštěp měkkého patra,
 • zvláštní formy - vrozený podélný rozštěp patrového čípku (rozštěp uvuly), submukózní (podslizniční) rozštěp patra.

Projevy rozštěpových vad

Rozštěp rtu je považován hlavně za esteticky výraznou vadu, která je znatelná již na porodním sále. Jedná se však o rozštěp patra vypadajícím jako otvor na patře, který je znát při otevření úst.

V závislosti na rozsahu a místě rozštěpu se poté mohou objevit různé funkční poruchy a omezení, jako jsou především následující:

 • zapadávání jazyka a dýchací obtíže - jazyk nemá žádnou oporu v patrové klenbě,
 • problémy s příjmem potravy - kojenec nedokáže sát mléko,
 • poruchy ventilace středního ucha – následkem jsou opakované záněty,
 • poruchy tvorby hlasu – kvůli absenci přepážky mezi nosem a hltanem,
 • omezená možnost dýchat nosem - postižený pak dýchá jen ústy,
 • odlišnosti v počtu zubů a jejich postavení,
 • vadný růst horní čelisti,
 • větší sklony ke vzniku zubního kazu (snížená mineralizace skloviny).

Diagnóza

Pokud je postižen ret, pak je ve většině případů možné tuto vadu odhalit při ultrazvukovém vyšetření již ve 20. týdnu těhotenství, zatímco izolované rozštěpy patra se diagnostikují během těhotenství jen velmi obtížně. Asi u 40 % dětí je rozštěpová vada zjištěna až po porodu.

Léčba rozštěpových vad  

Dnes je léčba těchto vad již velmi úspěšná. Správně operované děti jsou bez jizvy a není vůbec poznat, že měly jakoukoliv vadu. Nejprve se řeší rozštěp rtu, jehož operace se provádí co nejdříve, neboť novorozencům se ještě nevytváří žádné jizvy a kůže se tak poměrně rychle zcela zahojí. V prvních několika dnech života novorozence sešije rozštěpený ret plastický chirurg. Jestliže má pacient i rozštěp patra, pak se operuje pouze vada rtu a řešení defektu patra se odkládá na později.

Zdroj obrázku: flickr.com

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování