Rozštěp patra s rozštěpem rtu

Popis: Rozštěp patra s rozštěpem rtu
Kód diagnózy dle MKN-10: Q37

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou Q37

Podrobné informace o nemoci

Rozštěp rtu a patra

Rozštěpy rtu a patra jsou vrozené vývojové vady obličeje vznikající z důvodu abnormálního vývoje obličejových výběžků v průběhu růstu embrya. Rozštěpy obličeje bývají buď jednostranné, nebo oboustranné, přičemž...