Ploché nohy

Pro správnou chůzi je potřeba správné odpružení celého těla proti otřesům. Tuto funkci plní nožní klenba. Klenba nohy je podélná a příčná a vyvíjí se postupně během růstu dítěte. Dokončená je přibližně v 6 letech. Nožní klenbu udržují vazy a svaly, pokud ochabnou, nožní klenba se oplošťuje.

Plochá noha (pes planus)

Latinsky: pes planus

Příznaky

pálení kůže pocit chladu trnutí

Týká se části těla

Diagnóza

Formy

Existují dvě formy plochých nohou:

 • Uvolněná ‒ jedná se o zvýraznění ploché nohy v důsledku zatížení u špatného našlapování.
 • Fixovaná  ‒ obraz ploché nohy přetrvává i v klidu.

Tíži plochonoží popisují jednotlivé stupně:

 1. Stupeň, kdy dochází k poklesu klenby a vbočení paty. Tento stav je možné aktivně spravit, cvičením a neprovázejí ho bolesti.
 2. Stupeň, je charakterizován přítomností otoků, únavností nohou. Klenbu je možné „obnovit“ aktivně a pasivně.
 3. Stupeň, v tomto případě je plochá noha bolestivá, dostavuje se ztuhnutí, noha bývá deformovaná, objevují se i změny na prstech a otoky, vyvíjí se svalové kontraktury atd.

V tomto případě je nutné nošení ortopedických vložek, ale také režimová opatření jako snížení váhy, uvolnění nohou, chůze na boso, speciální cviky na ploché nohy.

Příčiny vzniku ploché nohy

 • Slabá pojivová tkáň nohy
 • Přetížení nohy v práci, při sportu
 • Malé zatížení nohy, kdy svaly a šlachový aparát ztrácí sílu
 • Špatně zvolená obuv
 • Poúrazové stavy po zlomenině patní kosti, zánártních a nártních kostí
 • Vrozené plochonoží

Příznaky plochých nohou

Únavnost po zátěži, tj. delší chůzi či dlouhodobém stání, kdy se objevují otoky, pocit těžkých nohou, pálení, trnutí či pocit chladu.

Narušení statiky, přenos na kolenní, kyčelní klouby i páteř. Dochází např. k větší zátěži vnějšího menisku.

Určení diagnózy

Ortoped již pohledem je schopen určit plochou nohu.

Využívá se také:

 • plantoskop  ‒ je možné vidět nožní klenbu, zatížení, které je na patách a špičkách při stoji, hodnotí se i postavení pat, kotníků aj.
 • plantograf ‒ zhotovuje otisk nohy při zátěži. Hodnotí se místa přetížení.
 • rentgenové vyšetření ‒ zhodnocení postavení kostí v klenbě a kotníku.

Léčba plochonoží

Léčebné postupy se volí dle tíže a charakteru postižení.

 • Péče o nohy ‒ hygiena, sprcha se střídáním teplé a studené vody, masáže
 • Cviky na ploché nohy, je nutná pravidelnost a doplňovat cviky na celé dolní končetiny, jsou voleny cviky uvolňovací i posilovací
 • Snížení váhy v případě nutnosti
 • Volba správné obuvi, dostatečné volné v prstové části, dokonale ohebné, s pevným opatkem, tlumící otřesy aj.
 • Ortopedické vložky
 • Chirurgická léčba ‒ je volená ve výjimečných případech

Komplikace plochých nohou

 • Bolesti
 • Vnik otlaků
 • Vbočený palec
 • Kladívkové prsty
 • Postižení dalších kloubů nohy
 • Křečové žíly
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování