Pocit chladu

Pocit chladu může být příznakem následujících nemocí:

Dýmějový mor

Plicní mor

Ploché nohy


Jak posílit imunitu a odolnost?