Zakalení sklivce

Pokud si zcela napoprvé všimnete, že se vám v očích objevují jakési tečky, tak se jedná o tzv. zákalky. Avšak tyto zákalky jsou většinou zcela normální a neškodné. Některé ale mohou naznačovat skryté problémy a vy byste o nich měli informovat svého očního lékaře.

Zakalení sklivce

Příznaky

drobné tečky v zorném poli

Týká se části těla

Diagnóza

Co jsou sklivcové zákalky

Sklivcové zákalky jsou malé nepravidelné tvary, které se pomalu pohybují přes zorné pole. Často vypadají jako:

  • malé tmavé skvrnky nebo tečky
  • nitky nebo vlákna
  • kousky pavučin

Jedná se malinké kousíčky nečistot, které se volně pohybují ve sklivci. Sklivec je hmota podobající se rosolu nebo želé. Ta vyplňuje oční bulvu a pomáhá jí udržet určitý tvar. Při pohybu zákalky někdy vrhají stín na sítnici a vy je potom vidíte jako zmíněné tečky.

Co způsobuje vznik sklivcových zákalků?

Sklivcové zákalky vznikají změnami ve sklivci, které jsou podmíněné věkem. Když oči stárnou, tak dochází k degeneraci rosolu sklivce. Ten se stává tekutějším, začíná se svrašťovat a odchlipuje se od vnitřní strany oční bulvy.

Zákalky se mohou objevit i tehdy, když dojde k odloučení sklivce od povrchu sítnice a v těchto případech může stimulace sítnice dost často vyvolat záblesky v očích.

Občas se může stát, že tento odloučený kousek na sebe naváže i malou část sítnice, a toto odchlípnutí sítnice způsobí krvácení do sklivce, a to pak vidíte jako shluk malých teček. V tomto případě okamžitě vyhledejte očního lékaře.

Dalšími příčinami vytvoření zákalků bývá krvácení a zánět v oční bulvě, které jsou způsobené poraněním cévek, natržením sítnice nebo jinými poraněními.

Kdy se vyhledat očního lékaře

Pokud se u vás oční zákalky nebo záblesky objeví, okamžitě o nich informujte svého očního lékaře, a to hlavně, pokud se objeví náhle. Často jde o odchlípnutí sítnice, které může vést až ke slepotě.

Svému očnímu lékaři byste měli oznámit všechny změny vidění nebo zraku, například právě zákalky. Zákalky lze někdy vidět jen během vyšetření, obzvláště pokud se nacházejí v blízkosti sítnice.

Léčba sklivcových zákalků

Sklivcové zákalky není nutně většinou nijak léčit. Ale pokud jsou zákalky hodně velké nebo početné a zhoršují kvalitu zraku, pak vám může oční lékař na jejich odstranění doporučit chirurgický zákrok nebo laserovou terapii.

Laserová terapie k odstranění zákalků

V tomto případě léčby zaměří oční lékař laserový paprsek na nečistoty, které se nacházejí ve sklivci. Ty jsou laserem rozbity na menší částečky, které jsou pak mnohem méně vidět. Laserová terapie pro odstranění zákalků je ještě v experimentální fázi a běžně se nepoužívá. Po jejím ukončení nastalo u některých klientů zlepšení stavu, avšak u jiných to bylo jen minimálně nebo vůbec. U laserové terapie je riziko, že pokud je laser zaměřen nesprávně, může poškodit sítnici.

Operace zákalky sklivce

Druh operace, při které oční lékař vyjme malým řezem sklivec z oka a nahradí jej hmotou, která udrží správný tvar oční bulvy, se nazývá Vitrektomie.

Nový sklivec je produkován v lidském těle přirozeně, a ten tuto hmotu postupně nahradí. Ale stává se, že tato operace neodstraní sklivcové zákalky úplně, protože ty se mohou znovu tvořit i po provedení Vitrektomie. 

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování