Strabismus

Strabismus je stav, kdy dochází k vychýlení jednoho nebo obou očí z rovnoběžné osy při pohledu. Oči nejsou schopné zaměřit stejné místo ve stejnou dobu. Strabistické jsou hlavně děti, ale může se nově objevit i u dospělých.

Strabismus – šilhání

Další názvy: šilhavost, šilhání

Nemoci s tímto příznakem

Příznaky

dezorientace dvojité vidění naklánění hlavy do strany nesouměrnost očí oslabení svalů očí přimhuřování jednoho oka

Týká se části těla

Diagnóza

 

Strabističtí dospělí šilhali již v dětství nebo se u nich šilhavost objevila později, a to např. úrazem hlavy či oka.

Příčiny vzniku šilhání

 • Nejčastější příčinou je oslabení svalů odpovědných za pohyb očního bulbu u jednoho nebo obou očí. Slabší oko se tak může obrátit směrem dovnitř k nosu / ven od nosu, tedy od objektu, na který hledíme. Může k tomu dojít i narušením inervace okohybných svalů
 • Nespolupráce očí u dioptrických vad a astigmatismu
 • Narušení nervových drah mezi okem a mozkem
 • Poruchy v centrální nervové soustavě, v centrech, která řídí koordinaci (úraz, nádor, záněty mozku, vrozené defekty)

Typy strabismu

 • Ezotropní, konkomitující, který se nejčastěji vyskytuje u dětí. Oční bulbus postiženého oka se stáčí směrem ke kořeni nosu, dovnitř. Oči není možné používat současně, dochází ke ztrátě zrakové ostrosti a přidává se také tupozrakost.
 • Exotropní, nekonkomitující, který je více u adolescentů a dospělých. Postižený bulbus se vychyluje od kořene nosu, tj. ven.

Příznaky strabismu

 • „Utíkání“ oka do strany, oči se nepohybují souměrně
 • Naklánění hlavy do strany
 • Přimhuřování jednoho oka
 • Dezorientace šilhavého v prostoru
 • Dvojité vidění

Léčba

Léčba strabismu má dva důvody. Je to jednak důvod funkční, vidění je ztíženo, a jednak estetický. Je možné postupovat konzervativně nebo operačně. U dětí je hlavní prevence, tj. chodit na oční prohlídky a začít problém řešit co nejdříve.

Konzervativní terapie

 • Brýle, kontaktní čočky, které se dávají hlavně tam, kde je příčina šilhavosti v nekorigované oční vadě, např. dalekozrakosti.
 • Zakrytí vedoucího oka, toho, které vidí lépe. To slabší se pak musí více „snažit“ a dochází k jeho posílení.
 • Injekce, např. botox, který uvolní stažené okohybné svaly.

Chirurgická léčba pro lidi se šilhavostí

Operace se provádí u adolescentů a dospělých. Jedná se o metodu nastavitelných stehů, které mohou být dotahovány či uvolňovány tak, aby došlo k obnovení rovnoběžnosti zrakových os.

Zákrok probíhá ve dvou krocích. V prvním se pacient uvede do plné anestezie a udělá se chirurgickými řezy přístup k okohybným svalům, které je pak možné posunout, přemístit do potřebné pozice, aby se vyrovnala osa oka.

Ve druhém kroku, po vyzkoušení vidění, se na operačním sále utáhnou, povolí stehy dle aktuálního postavení očí tak, aby došlo k perfektní korekci.

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování