Diabetes insipidus

Diabetes insipidus (DI) je onemocnění způsobující narušené hospodaření těla s vodou. Svůj původ má v poruše tvorby nebo účinku antidiuretického hormonu, neboli tzv. vazopresinu.

Diabetes insipidus

Další názvy: DI, polyurie, žíznivka, úplavice močová

Příznaky

časté močení ztráta velkého množství vody žízeň

Týká se části těla

Diagnóza

 

Diabetes insipidus je zcela jiným onemocněním, než je diabetes mellitus neboli cukrovka, a v případě eventuální záměny těchto dvou diagnóz může mít velmi vážné dopady na zdraví pacienta, a bez správné léčby může být tato nemoc dokonce smrtelná.

Příčina vzniku diabetes insipidus

Při onemocnění diabetem insipidem dochází ke snížené tvorbě nebo účinnosti antidiuretického hormonu a v důsledku toho nedokážou ledviny zadržovat vodu, což vede k vyšší tvorbě a zvýšenému vylučování moči a pak i ke zvýšenému pocitu žízně a příjmu tekutin. DI je v podstatě vzácnou poruchou postihující cca 1 z 25 000 osob.

Co je antidiuretický hormon (ADH)

Antidiuretický hormon (ADH), známý i jako vazopresin se vytváří v mozku, konkrétně v hypothalamu, odkud se skrze mozkovou tkáň dostává do zadního laloku hypofýzy (podvěsek mozkový). Zde se se ukládá a pak se vylučuje do krve.

ADH je velmi významný pro zachovávání tekutin v těle, a sice tím, že snižuje množství vody, které se vyloučí močí. Kladně totiž působí v ledvinách, kde se filtruje krev za vzniku moči. Odfiltrovaná tekutina (moč) je poté odváděna mikroskopickými ledvinovými kanálky do močovodu a odtud do močového měchýře. ADH působí na stěnu těchto mikroskopických kanálků, kde otevře otvory pro transport molekul vody, což umožní, aby voda z přefiltrované tekutiny pronikla stěnou kanálků zpátky do krve. Tím je umožněna správná koncentrace moči a naše tělo je chráněno před velkými ztrátami vody.

Projevy nemoci

Projevy DI souvisí s funkcí ADH, zejména na jejího vlivu  na ledviny. Močením ztrácí člověk velké množství vody, přičemž u centrální formy to může být i více než deset litrů za den! Následkem je samozřejmě velmi těžká dehydratace a může dojít až k úmrtí postiženého. Méně závažná je periferní forma, přestože i v tomto případě dochází ke ztrátě cca 4 litrů vody denně. Ztráty tekutin bývají spojené hlavně s žízní, únavou, motáním hlavy a poruchami vědomí.

Diagnostika

Aby byla diagnostika DI určena správně, je nutné vyšetřit především hladinu krevního cukru, která je jak u diabetu insipidu, tak i u diabetu mellitu (cukrovky) zcela normální. Dalším vyšetřením je vyšetření moči, pomocí kterého lze zjistit, zda je moč velmi málo koncentrovaná, což by znamenalo, že člověk trpí onemocněním DI.

Léčba

K léčbě diabetu insipidu se používá lék desmopressin, který se svým složením podobá ADH a na ledviny účinkuje stejným mechanismem. V těle však vydrží déle, neboť lépe odolává enzymům odpovědným za rozpad antidiuretického hormonu.

Jestliže se v souvislosti s léčbou desmopressinem objeví nějaké problémy, obraťte se na vašeho endokrinologa, který vám se vším ochotně poradí, případně navrhne i jinou možnou variantu léčby.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování