Non-Hodgkinův lymfom

V současné době nejdiskutovanější onemocnění v souvislosti s diagnostikou našeho známého zpěváka Karla Gotta. Co to vlastně ten Non-Hodgkinův lymfom je? Jaké jsou prognózy a dá se mu předcházet? V našem článku se dozvíte klíčové informace o této velice vážné nemoci, která postihuje lidi napříč generací.

Non-Hodkinův lymfom, NHL

Další názvy: NHL

Příznaky

Týká se části těla

Diagnóza

Lymfom (maligní neboli zhoubný nádor mízních uzlin) se dělí na Hodgkinův lymfom a na Non-Hodgkinův lymfom.

Hodgkinův a Non-Hodgkinův lymfom

Rozdíl mezi Hodgkinovo lymfomem a NHL je v mnoha aspektech, jsou rozdílné v příznacích, věku postižených, prognózách a v dalších. Hodgkinův lymfom se nazývá také maligní lymfogranulom, nemoc začíná v mízních uzlinách a šíří se po celém těle. NHL jsou všechny typy lymfomů kromě výše zmíněného Hodgkinovo lymfomu. NHL je více než 40 různých druhů a nejčastěji se objevuje Burkittův lymfom.

Příznaky

NHL vzniká maligní transformací lymfocytů a vede k poruchám imunitních reakcí. Malignita může být v tomto případě různě agresivní, NHL se dělí na dva typy a to na lymfomy s nízkým stupněm malignity a na lymfomy s vysokým stupněm malignity. Projev může být asymptomatický a příznaky se mohou objevit až po mnoha měsících po propuknutí nemoci. Hlavním příznakem, že se něco děje, jsou zvětšené mízní uzliny, které mohou být jak v oblasti krku tak v podpaží. Tam kde je nádor přítomen tam působí různé problémy, až to většinou vede nemocné k lékaři a na lymfom se přijde vlastně náhodou. Diagnostika se skládá z laboratorního vyšetření, RTG snímku, ultrazvuku, CT, dále může být vyšetřen mozkomíšní mok kvůli metastáze a také ECHO srdce.

Léčba

Terapie je zahájena okamžitě a skládá se z intenzivní chemoterapie, která bude aplikována minimálně půl roku, u agresivní formy se může léčba protáhnout na 1 až 2 roky. Preventivně se aplikují do páteřního kanálu cytostatika, kvůli možnosti metastáz. Dále se provádí ozařování konkrétního postiženého místa. Chirurgická léčba nebývá obvyklá, lymfatické uzliny se špatně lokalizují.

Prognóza se u všech typů NHL pohybuje kolem 70 – 85% úspěšného vyléčení bez trvalých následků, pokud dojde do jednoho roku k recidivě, je prognóza ovšem velmi špatná.

Prevence

Jakmile zjistíte, že ztrácíte na váze a máte zvětšené uzliny zajděte si k lékaři a nechte se podrobit vyšetření. Tak jako je tomu i u jiných nemocí, čím dříve se na problém přijde, tím lepší a kratší je doba léčby. NHL má příznivé prognózy na vyléčení v I. a II. Stádiu.

Autor: Lucie Kliková, Dis

pletení a háčkování