Lymfatické uzliny

Mízní, lymfatická uzlina (nodi lymphatici) je orgán, který má oválný až kulovitý tvar. Jsou veliké asi 1–25 mm. V případě zánětů či nádorů dochází ke zvětšení a možné bolestivosti uzlin. Jsou totiž místem, kde se nachází velké množství buněk imunitního systému. Do uzlin vstupuje lymfa pomocí mízních cév (vasa afferentia). Mízními uzlinami protéká míza a dochází k její filtraci, očištění.

Stavba lymfatické uzliny
 

Existují skupiny lymfatických uzlin, tj. regionální uzliny, což je skupina uzlin, které přijímají lymfu z určitého místa, oblasti těla:

  • Hlavové (capitales) – v oblasti uší, podčelistní, u parotické slinné žlázy, podjazykové…
  • Krční (cervicales) – povrchové a hluboké, na boční straně a přední straně krku
  • Podpažní (axillares) – tvoří je několik skupin lymfatických uzlin, ať už jsou to centrální uzliny, boční, v blízkosti prsního svalu, či podklíčkové aj.
  • Hrudní (thorakální) – uzliny hrudní stěny, uzliny vnitřních orgánů v hrudním koši (mediastinální uzliny), uzliny patřící dýchacímu systému, plicím (pulmonales, bronchopulmonales…), uzliny podél aorty (paraaortické)
  • Břišní a pánevní (abdominální a pelvické) – drénující lymfu ze stěny, bránice, oblasti páteře – parietální (sakrální, lumbální), paraaortické, a uzliny patřící k jednotlivým orgánům – viscerální (žaludeční – gastrické, slezinné – lienální aj.)
  • Lymfatické uzliny horních a dolních končetin
  • Tříselné aj.
Uzliny hlavy a krku

Uzliny hlavy a krku

Mízní uzliny axilární – podpažní

Mízní uzliny axilární – podpažní

Uzliny horních cest dýchacích

Uzliny horních cest dýchacích

Stavba lymfatickým uzlin

Uzlina se nachází v pouzdru (capsula nodi), je vytvořeno z hustého vaziva, z něj vstupují do nitra uzliny trámce a vytváří síť (reticulum), retikulární vlákna vytváření sinusy uzlin, tj. prostory pro průtok mízy a místo, kde se nacházejí lymfocyty.

Subkapsulární sinus – dutinový systém pod pouzdrem uzliny

Kůra uzliny (cortex) je složena z lymfatické tkáně, vytvářejí se tam lymfatické uzlíky (noduli lymphatici), v nichž je zárodečné (germinální) centrum, kde jsou aktivované buňky imunitního systému, B lymfocyty, makrofágy…

Parakortikální oblast – oblast, rozhraní mezi kůrou a dření s velkým množstvím T lymfocytů

Hilus – oblast kudy vstupují do uzliny krevní a mízní cévy a vycházejí žíly a odvodné mízní cévy

Dřeň uzlina (medulla) – vnitřní část uzliny, spojují se zde provazce lymfatické tkáně, vytvářejí dřeňové sinusy, jsou zde přítomné B lymfocyty a plazmatické buňky.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara