Lymfedém

Lymfedém je onemocněním lymfatického systému a označují se jím mízní otoky různých částí těla, jejichž příčinou je porucha odtoku lymfy (mízy).

Lymfedém

Další názvy: mízní otok, sloní noha, selhání lymfatického systému, primární lymfedém, sekundární lymfedém

Příznaky

otok dolních končetin otok horních končetin

Týká se části těla

Diagnóza

Pokud není lymfedém léčen, stává se chronickým a stále se zhoršuje. Lymfatický systém totiž odvádí z tkání tkáňový mok (přebytečnou tekutinu), avšak dojde-li k poškození lymfatického systému, pak nemůže zcela logicky tuto tekutinu odvádět a ta se pak v tkáních hromadí, což bývá nejčastěji na horních a dolních končetinách.

Výskyt lymfedému

Mízní otok představuje velmi častou komplikaci onkologických onemocnění, mezi které patří zdravotní obtíže, se kterými  se pacienti musí potýkat po celý zbytek života, což je pro ně velkou fyzickou i psychickou zátěží. Dle odhadů lékařů trápí lymfedém asi 2 % populace, přičemž ženy bývají postiženy daleko častěji než muži.

S lymfedémem se velmi často potýkají pacientky s rakovinou prsu. Další velmi ohroženou skupinou jsou ženy s gynekologickými nádory.Tato komplikace může nepříjemně potrápit i pacienty s jiným nádorovým onemocněním, jako je například nádor prostaty či ledvin.

Stadia lymfedému

Podle stupně závažnosti dělíme lymfedém do těchto stádií:

 • Stadium 0 - Porucha odvodu tekutin z tkání je bez patrného či hmatatelného otoku, zatímco ve funkční diagnostice je patologický nález již znát. K vytvoření znatelného otoku pak stačí již jen málo, jako je například obyčejné poštípání hmyzem nebo podvrtnutí kotníku.
 • Stadium I – V tomto případě je otok měkké konzistence a postupně mizí při odpočinku nebo po ulehnutí. Často se objevuje buď večer, nebo po zátěži, avšak přes noc ustoupí, i když je často spojen s pocitem tíhy v postižené končetině.
 • Stadium II - Konzistence edému je na pohmat tvrdá a k jeho spontánnímu ustoupení již nedochází.
 • Stadium III - elefantiáza (ztluštění kůže a podkoží na základě ucpaných lymfatických cév). V postižené části těla vytváří otok pocit napětí, které může být v závažnějších případech velmi bolestivé. V důsledku otoku tkáň tvrdne a zvyšuje se i hmotnost postižených částí - zejména kloubů.To vše pacienta velmi omezuje v pohybu a v každodenních činnostech, jako je chůze, oblékání, nakupování nebo řízení automobilu apod.

Diagnostika

Aby mohl lékař stanovit správnou diagnózu stanovit, musí nejdříve zhodnotit anamnézu pacienta a pak provést klinické vyšetření, jehož úkolem je prokázat přítomnost lymfedému a také vyloučit i další možné příčiny vzniku daného otoku (např. žilní nedostatečnost).

Důležitou roli při diagnostice lymfatického edému hraje i tzv. Stemmerovo znamení, kdy pacient není schopen vytvořit kožní řasu na druhém prstu postižené končetiny. Toto znamení je přínosné zejména pro diagnostiku počátečních stadií primárního lymfedému, protože díky typu šíření edému je patrné již v počátku onemocnění.

K upřesnění této diagnózy se provádí i lymfangioscintigrafie (LAS), která lékařům poskytuje informace k posouzení morfologie a transportní kapacity mízního řečiště. Mezi doplňující vyšetření patří například magnetická rezonance (MRI), sonografické vyšetření podkoží nebo CT (výpočetní tomografie).

Léčba lymfedému

Poněvadž lymfatický otok je pro pacienty celoživotním problémem a nedá se kauzálně vyléčit, pak musí být jeho terapie komplexní, dlouhodobá a hlavně důkladná. Proto je vyžadována aktivní spolupráce pacienta, praktického lékaře a lymfoterapeuta.

Doporučená fyzikální léčba se skládá ze dvou různých částí:

 1. Fáze redukce otoku – v této fázi, jenž trvá zhruba 4-6 týdnů, se provádí tzv. dekongestivní terapie zahrnující manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž a bandážování. Důležitou součástí této léčby jsou i další léčebné metody, celková péče o kůži, farmakoterapie, speciální cvičení s kompresí a ochranný režim.
 2. Fáze udržovací - Jak už samotný název napovídá, je tato fáze dlouhodobá. Zahrnuje speciální cvičení, nošení elastického návleku, důkladnou péči o pokožku a v případě potřeby i lymfodrenáž, kterou může pacient doma provádět sám, nebo pomocí přístroje.

Prevence lymfedému

Jak lze vzniku lymfedému předejít? Důležité je dodržovat několik doporučených preventivních opatření, kterými jsou:

 • Vyhnout se alkoholu a kouření,
 • Dodržovat pitný režim a zdravou životosprávu,
 • Pokusit s udržet svou optimální váhu,
 • Jestliže trpíte cukrovkou, hlídejte si důkladně množství cukru v krvi,
 • Při monotónních činnostech, kdy již cítíte, že jsou vaše končetiny unavené, dopřávejte si pravidelně alespoň krátké chvíle odpočinku.
Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování