Otok dolních končetin

Otok dolních končetin může být příznakem následujících nemocí:

Diuretika

Chronické onemocnění ledvin

Plicní hypertenze

pletení a háčkování