Plicní hypertenze

Plicní hypertenze je charakterizována vzestupem krevního tlaku v plicních cévách. Plicní hypertenze vede k zátěži pravého srdce, pravé srdeční komory, která pumpuje krev proti vysokému odporu do plic. Tím dochází k vyčerpání srdce a jeho poškození, myopatiím.

Plicní hypertenze - zvýšený plicní tlak

Rozlišujeme sekundární plicní hypertenzi, která vzniká na podkladě jiných nemocí, a primární plicní hypertenzi, jejíž příčina není zjistitelná či je familiárně podmíněná, tj. dědičná.

Plicní hypertenze je lékaři dělena na:

 • Plicní arteriální hypertenzi (PAH) je poměrně vzácným onemocněním. Vzniká na podkladě systémových pojivových onemocnění, jako je sklerodermie, vlivem infekce aj.  Tento typ plicní hypertenze postihuje výstelku malých cév v plicích, rozvíjí se drobná krvácení, při kterých se smrští svalovina ve stěně cév a cévy bytní, tím se zmenší průměr cévy a krev teče pod větším tlakem.
 • Plicní hypertenzi při onemocnění levého srdce, svaloviny nebo chlopní. Tento typ je nejčastější. Když nedostatečně pracuje levé srdce, je v něm vyšší tlak a krev městná před ním, tj. v plicích.
 • Plicní hypertenzi při onemocněních plic ‒ mnohá plicní onemocnění způsobují plicní hypertenzi vinou změny v plicním parenchymu jako např. CHOPN, cystická fibróza, sarkoidóza.
 • Plicní hypertenze z trombembolií. Pokud dochází k opakování plicních embolií a jejich nedostatečného rozpuštění, dochází k zužování cév. Pravé srdce musí pracovat proti většímu odporu a je tak přetěžováno.
 • Plicní hypertenze z jiných příčin. Do této skupiny patří lymfadenopatie, postižení lymfatických uzlin, či nádorová onemocnění.

Příznaky plicní hypertenze

 • Dušnost (pocit nedostatku dechu)
 • Bolesti na hrudníku
 • Zrychlená srdeční akce, tep
 • Bušení srdce
 • Únava
 • Mdloby
 • Závratě, hlavně při posazování a postavování
 • Namodralé zbarvení rtů a kůže (cyanóza)
 • Otoky kotníků nebo dolních končetin
 • Bolest na hrudi

U těžkých případů není pacient trpící plicní hypertenzí schopen postarat se sám o sebe. Má příznaky i v klidu, je upoután na lůžko.

Diagnostika plicní hypertenze

 • EKG  a ultrazvuk posouzení stavu srdce
 • Vyšetření krve ą jejího okysličení
 • RTG plic
 • Plicní scintigrafie k určení zásobení plic krví
 • CT hrudníku
 • Spirometrie, měření funkce plic
 • Srdeční katetrizace k měření tlaku v plicích

Léčba plicní hypertenze

Plicní hypertenze je nevyléčitelné onemocnění, je však možné jej léčit. V případě, že plicní hypertenze vznikla na podkladě některé nemoci, je nutné tuto léčit. Léčba zahrnuje i změnu životního stylu. Je nutné nekouřit, nepít alkohol. Zařadit odpočinek, neužívat léky bez vědomí lékaře…

Z farmak se využívají:

 • Vazodilatancia – rozšiřují cévy
 • Antikoagulancia – snižují srážení krve
 • Diuretika
 • Kyslík
 • Nové léky – antagonické receptoru pro endotelin, inhibitory fosfodiesterázy, analoga prostacyklinu.
 • Nefarmakologické postupy:
 • Transplantace plic
 • Balónková septostomie, kdy se vytvoří mezi síněmi otvor a část krve neprotéká plícemi
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování